OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

ISBNews
28.11.2017 11:37
A A A


Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,3% w 2017 r. i 3,5% w 2018 r., podano w czerwcowym wydaniu "Global Economic Outlook". W poprzedniej edycji, w czerwcu br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%.

"Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy, wspierany przez rosnące transfery socjalne, coraz mocniejszy rynek pracy oraz odbicie w inwestycjach, dzięki szybszemu wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych. Inflacja będzie stopniowo rosnąć wraz z rosnącymi płacami" - czytamy w raporcie

Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 5,1% w tym roku, o 4% w przyszłym roku i o 3,3% w 2019 r., a publiczna - odpowiednio o: 2,3%, 3,2% i 2,8%. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 1,7% w 2017 r., o 5,9% w 2018 r. i o 6% w 2019 r.

Według OECD, bank centralny rozpocznie zacieśnianie polityki pieniężnej już na początku 2018 r.

Organizacja prognozuje, że inflacja wyniesie w tym roku 1,9%, w 2018 r. osiągnie 2%, a rok później - 2,7%.

Prognozy dotyczące stopy bezrobocia przewidują osiągnięcie poziomu 4,8% w tym roku, 4,3% w przyszłym roku i 4% w 2019 r.

Według Organizacji, Polska zmniejszy deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) w tym roku do 2,1% PKB (z 2,5% w ub.r.) i utrzyma go na poziomie 2,3% PKB w 2018 i 2019 r.

Zadłużenie tego sektora wyniesie - według prognoz Organizacji, bazujących na kryteriach z Maastricht - 53,9% PKB w tym i w przyszłym roku, a w 2019 r. sięgnie 53,7% PKB.

(ISBnews)