Strategia Work Service zakłada rentowność wyższą niż średnia branży do 2020 r.

ISBNews
29.11.2017 08:22
A A A


Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Work Service przyjął strategię na lata 2018-2020, która zakłada osiągnięcie wzrostu przychodów na poziomie 10-12% rocznie i osiągnięcie rentowności wyższej niż średnia dla branży do końca 2020 r., podała spółka. Work Service chce także być w pierwszej trójce podmiotów na każdym rynku, na którym działa.

"Zarząd spółki Work Service [...] podjął decyzję o przyjęciu strategii rozwoju grupy kapitałowej emitenta na lata 2018-2020, przewidującej dążenie do: (i) uzyskania przez emitenta statusu regionalnego lidera o niekwestionowanym udziale i ugruntowanej pozycji na rynku usług personalnych w Europie Środkowej (lokującego się w pierwszej 'trójce' podmiotów na każdym rynku geograficznym, na którym działa), (ii) utrzymania wzrostu przychodów na poziomie dwucyfrowym i jednocześnie wyższym niż średni wzrost rynku, oraz (iii) osiągnięcia rentowności na poziomie wyższym niż średni dla branży do końca roku obrotowego 2020" ? czytamy w komunikacie.

Wśród priorytetów strategicznych wymieniono:

- rozwijanie rozległej bazy klientów, przy skupieniu się na klientach międzynarodowych,

- inwestowanie w unikalne kompleksowe rozwiązania w zakresie transgranicznej wymiany pracowników i rekrutacji zagranicznych,

- realizowanie dużych projektów HR przy wykorzystaniu własnych kanałów pozyskiwania pracowników poza granicami kraju,

- wykorzystywanie czynników przyspieszających budowanie wartości (stabilny wzrost przychodów, zrównoważone zwiększanie marży, pewne finansowanie, zoptymalizowana organizacja i zdyscyplinowana struktura kosztów).

Z kolei czynniki wzrostu wartości grupy to:

- stabilny wzrost przychodów (oznaczający możliwość osiągnięcia wzrostu przychodów na poziomie 10%-12% w skali roku), co wymaga: skupienia się na dostępności pracowników, oferowanej w segmentach rynku o największym potencjale wzrostu, koncentracji na dużych klientach i zwiększaniu udziału kluczowych międzynarodowych klientów, rozwijania transgranicznej wymiany pracowników i rekrutacji zagranicznej dla segmentu klientów międzynarodowych, wejścia w nowe segmenty rynku, w szczególności centra usług wspólnych (BPO/SSC) oraz wyższego poziomu umiejętności pracowników zewnętrznych;

- zrównoważone zwiększanie marży EBIT (oznaczające możliwość wzrostu o 200-300 pb rocznie), co wymaga: wykorzystania kompetencji operacyjnych w oparciu o efekt skali, zwiększania udziału transgranicznej wymiany pracowników w portfelu usług dla osiągnięcia lepszej marży I stopnia,

- pewność finansowania (oznaczająca możliwość osiągnięcia wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA na poziomie poniżej 2,5x), co wymaga: dostosowanego finansowania bankowego, odpowiedniego do modelu biznesowego, w celu obniżenia kosztów finansowania, maksymalnej redukcji (do zera) zobowiązań z tytułu akwizycji, doprowadzenia do stanu braku posiadania udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych oraz dalszej optymalizacji stawki podatkowej;

- zoptymalizowana organizacja i zdyscyplinowana struktura kosztów (oznaczająca możliwość osiągnięcia wskaźnika kosztów pośrednich/przychodów na poziomie poniżej 9% do końca roku obrotowego 2020), co wymaga: optymalizacji zatrudnienia wewnętrznego w relacji do liczby pracowników zewnętrznych (jako główny czynnik optymalizacji kosztów), dalszej optymalizacji procesów poprzez ich digitalizację oraz obniżenia uproszczenia struktur linii biznesowych i podmiotów zależnych.

Work Service jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)