MR: Dofinansowanie unijne z POIiŚ osiągnęło poziom 60,7 mld zł

ISBNews
29.11.2017 08:31
A A A


Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Dofinansowanie unijne na inwestycje z największego programu polityki spójności w UE ? Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ? osiągnęło 60,69 mld zł, poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

"Cel na ten rok osiągniemy z nadwyżką. Rada Ministrów założyła, że do końca 2017 r. podpiszemy umowy na 60,5 mld z dofinansowania unijnego z POIiŚ. Mamy końcówkę listopada, a już jesteśmy nad kreską" ? powiedział wiceminister rozwoju Witold Słowik, cytowany w komunikacie.

Zakontraktowane w ramach POIiŚ 60,69 mld zł to kwota o ponad 2 mld zł wyższa niż cala alokacja środków UE 2014-2020 przyznana np. Słowacji (58,5 mld zł) i jednocześnie ponad ośmiokrotnie wyższa niż pula dostępna dla Szwecji (7,5 mld zł). Taki wynik oznacza, że 55,4% z dostępnych 109,4 mld zł (bez uwzględnienia tzw. rezerwy wykonania) pracuje już w gospodarce, podano również.

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wdrażania programu oraz zaplanowane do podpisania jeszcze przed końcem roku umowy, na koniec grudnia powinniśmy mieć ponad 60% kontraktacji" ? zapowiedział Słowik.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. 109,4 mld zł (116,3 mld zł z uwzględnieniem dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania) przeznaczono na największe inwestycje w infrastrukturę i ochronę środowiska, np. najważniejsze drogi ekspresowe (m.in. S6, S7, S8), linie kolejowe (m.in. Warszawa ? Lublin, łącznica Kraków Zabłocie ? Kraków Krzemionki), energetykę (m.in. Gazociąg Lwówek ? Odolanów) czy oczyszczalnię ścieków Czajka w Warszawie.

(ISBnews)