Microsoft: Cyfryzacja częścią strategii 36% największych polskich firm

ISBNews
29.11.2017 16:23
A A A


Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Cyfrowa transformacja jest integralną częścią strategii 36% największych polskich firm, wynika z badania "Liderzy cyfryzacji" realizowanego przez Microsoft i CIONET. W 56% przypadków projekty cyfrowej transformacji mają najwyższy lub wysoki priorytet dla strategii polskich przedsiębiorstw. Co więcej, w co trzeciej badanej firmie liderem cyfrowej transformacji jest przedstawiciel ścisłego zarządu firmy.

"36% firm biorących udział w naszym badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. Dzisiaj już nikt nie zadaje sobie pytania o sens cyfryzacji, ale o jej tempo i skalę. Cyfrowa transformacja jest warunkiem skutecznego konkurowania, a przecież nikt z polskich przedsiębiorców nie chce oglądać pięt uciekającej konkurencji" - powiedziała członek zarządu, dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft Magda Taczanowska, cytowana w komunikacie.

Wyniki badania wyraźnie pokazują, że cyfrowa transformacja jest już integralnym elementem ogólnej strategii biznesowej polskich firm i inicjatywą priorytetową dla całego przedsiębiorstwa, stwierdzono w komunikacie.

Według kluczowych wyników badania ?Liderzy cyfryzacji": 82% polskich menedżerów przyznaje, że rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu; dla 53% uczestników badania chmura obliczeniowa stanowi najważniejszą technologię wspierającą optymalizację działania; 36% firm ma zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy; w 93% firm dział IT pełni wiodącą rolę we wdrażaniu strategii cyfryzacji, choć rola samego działu w organizacji zmienia się - nie ma już podziału na IT i biznes.

Cyfrowa transformacja opiera się na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych w obsłudze wszystkich procesów przedsiębiorstwa - sprzedaży, obsługi klientów, produkcji, finansów, dystrybucji i wielu innych. Ta fundamentalna zmiana jest możliwa przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolności do przetwarzania gigantycznych zasobów informacji, wskazuje Microsoft.

?Cyfryzacja jest obecnie plasowana na szczycie strategicznych tematów podejmowanych przez przedsiębiorstwa niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Ponad 1/3 firm uczestniczących w badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. Opiera się ona na czterech kluczowych filarach: zaangażowaniu klientów w różnych kanałach komunikacji, wsparciu pracowników w cyfrowym środowisku pracy, optymalizacji procesów biznesowych oraz transformacji produktów i modeli działania" - czytamy dalej.

"Cyfryzacja przenika obecnie każdy element działalności biznesowej. Jednak to budowanie relacji z klientami zostało uznane za priorytet przez większość badanych menedżerów. Wśród najważniejszych technologii temu służących, 82% decydentów wskazało na zaawansowaną analitykę i zarządzanie danymi. Opinie te potwierdzają, że paliwem cyfryzacji są dane. Kluczowe znaczenie ma ich wykorzystanie w ramach kompleksowego systemu zarządzani firmą opartego na cyfrowej technologii" - dodała Taczanowska.

Jak podano, polscy menedżerowie przyznają, że w centrum zainteresowania jest klient - zapewnienie mu pozytywnego doświadczenia i pozyskanie lojalności stało się fundamentem sukcesu biznesowego. Wśród czterech filarów cyfrowej transformacji to właśnie zdobycie zaangażowania klientów było wymieniane jako najważniejsze. Zainspirowani pracownicy, optymalizacja działania i transformacja produktów to obszary, które są podporządkowane temu celowi.

"Cyfrowa transformacja niesie także nową wizję idealnego pracownika. W ponad 80% przedsiębiorstw objętych badaniem rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to jedna z najważniejszych inicjatyw w ramach dokonywanych przemian. Wśród kluczowych cech liderów cyfrowej transformacji nie znajdują się jedynie kompetencje, ale również takie wartości, jak otwartość, akceptacja zmian, ciekawość świata, odwaga i chęć uczenia się. Posiadanie konkretnych wąskich umiejętności technologicznych nie jest już atutem, ponieważ w ciągu krótkiego czasu tego rodzaju kompetencje mogą okazać się nieprzydatne" - wskazano także.

Zdaniem aż 84% uczestników badania, automatyzacja procesów zbierania i przetwarzania danych jest jedną z najważniejszych technologii wspierających optymalizację działania firm. W dalszej kolejności wskazywano na technologie chmurowe (53%), wykorzystanie samouczących się algorytmów i uczenie maszynowe (50%), systemy ERP (29%) oraz wykorzystanie robotów (26%), podano również.

"Polscy menedżerowie są zgodni, że funkcjonujemy w otoczeniu rynkowym, gdzie modele biznesowe ulegają ciągłej zmianie i skraca się tempo wprowadzania nowych produktów na rynek. Dla 86% respondentów zwinny (agile) proces rozwijania produktów jest najważniejszym narzędziem w procesie ich transformacji" - wymieniono w informacji.

Dzięki integracji własnych produktów i usług z aplikacjami i danymi, firmy mogą rozszerzyć pole wykorzystania produktów - tego typu model działania wybiera 43% przedsiębiorstw objętych badaniem.

"Nowy poziom konkurencyjnej walki i potrzeba ciągłego wyścigu z czasem wymuszają także zmianę sposobu działania: współpracę z partnerami technologicznymi i wspólne poszukiwanie innowacyjnych technologii, które pozwalają na wykreowanie nowych rynków zbytu. Co więcej, rozwój nowych modeli biznesowych, produktów i usług, w tym m.in. współpraca z fintechami i startupami jest najważniejszą inicjatywą w procesie cyfrowej transformacji dla 62% polskich top managerów biorących udział w badaniu" - zaznaczono także.

Badanie Liderzy Cyfryzacji było realizowane przez CIONET na zlecenie polskiego oddziału Microsoft w czerwcu 2017 roku wśród przedstawicieli zarządów największych polskich przedsiębiorstw.

(ISBnews)