Zysk netto Amiki spadł r/r do 22,15 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
30.11.2017 08:42
A A A


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Amica odnotowała 22,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 34,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny w III kw. wyniósł 30,27 mln zł wobec 45,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 705,24 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 649,9 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci kwartał 2016 roku stanowił wysoką bazę porównawczą, dlatego też - zgodnie z prognozami analityków - przed rokiem zanotowaliśmy wyższe wyniki niż w minionym kwartale. Istotne były tu czynniki o charakterze przejściowym, jak miks produktowy i geograficzny oraz zmniejszanie zapasów u dystrybutorów w Polsce. Co jednak ważne, rentowność EBITDA za trzy kwartały br. to wysokie 7,5%, po środku założonego przedziału 7-8% dla całego roku" - powiedział wiceprezes Wojciech Kocikowski, cytowany w komunikacie.

"W najważniejszy dla nas IV kwartał wkroczyliśmy bardzo dobrze przygotowani handlowo, finansowo oraz logistycznie, co wraz z korzystnymi tendencjami w otoczeniu biznesowym z pewnością pozytywnie wpłynie na wyniki bieżącego kwartału, jak również całego roku 2017" - dodał Kocikowski.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 118,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 903,89 mln zł w porównaniu z 1 804,9 mln zł rok wcześniej.

"Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w okresie trzech kwartałów 2017 roku ponad 1,9 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 143 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 91 mln zł zysku brutto. W zaksięgowanych 119 mln zł zysku netto (+41% r/r) ujęte zostało na koniec półrocza 45,9 mln zł aktywa podatkowego, związanego z dokonanymi inwestycjami w Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (kolejna aktualizacja wartości aktywa podatkowego na koniec 2017 roku)" - czytamy także.

W związku ze zmianami w modelu dystrybucji na rynku polskim (zmniejszanie zapasów dystrybutorów, szczególnie widoczne w II i III kw.) krajowe przychody Amiki zmniejszyły się w okresie styczeń-wrzesień o 6% r/r, stanowiąc 27% całkowitej sprzedaży. Należy zauważyć, że na rodzimym rynku pozytywną dynamikę wzrostu zanotował asortyment zmywarek oraz płyt grzejnych, a Amica jest najlepiej sprzedającą się ilościowo marką sprzętu grzejnego w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 30%, podano również.

W regionie Wschód sprzedaż Grupy Amica, liczona w złotych, wzrosła o 14% r/r, a obszar ten odpowiadał za 18% skonsolidowanej sprzedaży. W Rosji (+10% r/r) pozytywne efekty przynosi rozszerzenie dystrybucji i wzrost dywersyfikacji sprzedaży. Na Ukrainie sprzedaż wzrosła o 17%, a w zakresie sprzętu grzejnego - aż o 48% r/r. Na pozostałych rynkach wschodnich (+27% r/r) szczególnie wysokie wzrosty przychodów dotyczyły płyt grzejnych, kuchni wolnostojących i piekarników.

W krajach skandynawskich (9% skonsolidowanych przychodów) Grupa Amica zwiększyła sprzedaż płyt grzejnych i piekarników do zabudowy, notując nieznaczny spadek wartościowy sprzedaży w złotych (2%). Natomiast wartość sprzedaży w regionie Południe zwiększyła się rok do roku o 11%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+11%) był asortyment towarów handlowych, dzięki któremu Amica staje się dostawcą pełnego portfolio produktów AGD. Wartość sprzedaży w pozostałych krajach najmocniej wzrosła na Węgrzech (+48% r/r) i w Izraelu (+45% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 114,95 mln zł wobec 92,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,47 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)