Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% w październiku

ISBNews
30.11.2017 11:06
A A A


Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% w październiku br. wobec 4,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2016 r. wynosiła 5,8%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 796 tys. w październiku wobec 816 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 7,4%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 6,6%. 

(ISBnews)