PKN Orlen: Orlen Południe realizuje projekt dot. pozyskiwania kwasu mlekowego

ISBNews
04.12.2017 10:37
A A A


Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Orlen Południe - spółka zależna PKN Orlen - realizuje projekt badawczo-rozwojowy dotyczący innowacyjnej metody biotechnologicznego przekształcania biorafineryjnych produktów ubocznych oraz surowców pochodzenia roślinnego w kwas mlekowy, podała spółka. Budżet projektu to ok. 5 mln zł, w tym 2,38 mln zł wynosi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

"Środki na realizację projektu przyznane zostały Orlen Południe w ramach programu sektorowego INNOCHEM. Wartość dofinansowania wyniesie 2 379 480,27 zł, a budżet całego projektu szacowany jest na 4 996 157,77 zł" - czytamy w komunikacie.

Projekt Orlen Południe pt. "Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów" obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia. Planowana jest jego jakościowa i użytkowa weryfikacja, za którą będzie odpowiedzialna zarówno spółka Orlen Południe, jak i wybrani, kluczowi odbiorcy. Przewidywany termin zakończenia projektu to listopad 2020 r.

"Zakładanym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie pierwszej w Polsce instalacji działającej w oparciu o innowacyjną technologię wytwarzania kwasu mlekowego z wykorzystaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego i biorafineryjnego. Opracowanie i w następstwie wdrożenie technologii pomoże pokryć rosnące zapotrzebowanie na kwas mlekowy z lokalnych źródeł odnawialnych" - czytamy dalej.

Dotychczas niedobory kwasu mlekowego produkowanego w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zmuszały odbiorców tego surowca do importu z Azji i Europy Zachodniej, wskazano.

Kwas mlekowy jest surowcem dla branży rolnej, spożywczej, farmaceutycznej i innych. Substancja odgrywa kluczową rolę w produkcji w pełni biodegradowalnego polimeru - polilaktydu (PLA), służącego miedzy innymi do produkcji biodegradowalnych opakowań, podano także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)