Fitch podniósł rating krajowy Opola do A (pol) z perspektywą stabilną

ISBNews
04.12.2017 12:44
A A A


Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał Opolu długoterminowy rating w walucie krajowej (IDR) na poziomie BBB- i podniósł długoterminowy rating krajowy do A (pol) z A- (pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Podniesienie ratingu na skali krajowej odzwierciedla pogląd Fitch, że budżet Opola zwiększył swoją stabilność po stronie dochodowej oraz zmniejszył podatność na negatywne zmiany w gospodarce, między innymi w wyniku powiększenia granic administracyjnych, co umożliwi miastu ustabilizowanie w średnim okresie marży operacyjnej oraz wskaźników długu na poziomie zbieżnym z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie 'A(pol)'" - czytamy w komunikacie.

Fitch spodziewa się, że zadłużenie miasta utrzyma się w średnim okresie poniżej 40% dochodów bieżących lub w ujęciu nominalnym poniżej 350 mln zł (245 mln zł lub 31% spodziewane na koniec 2017r.). W swoim scenariuszu prognoz Fitch zakłada, że w latach 2017-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre, pomimo prognozowanego wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie około 80% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) prawdopodobnie wyniesie siedem do ośmiu lat (6,8 lat spodziewane w 2017r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (do 19 lat).

"W swoim scenariuszu prognoz, Fitch zakłada, że w latach 2017-2020 wyniki operacyjne Opola pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 49 mln zł, czyli powyżej średniej z lat 2011-2016 wynoszącej 30 mln zł. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że dobre zarządzanie finansami oraz skuteczne kontrolowanie wzrostu wydatków operacyjnych będzie kontynuowane, a dochody podatkowe będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski oraz w wyniku powiększania się bazy podatkowej miasta" - czytamy dalej.

Agencja spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Opola wzrośnie z poziomu zbliżonego do zrównoważonego w 2017r. do 5% dochodów ogółem w latach 2018-2019, w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, głównie współfinansowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Deficyt budżetowy będzie finansowany z wolnych środków oraz nowym długiem. Fitch przewiduje, że w latach 2017-2020 wydatki majątkowe Opola mogą wynieść łącznie 800 mln zł (średnio 20% wydatków ogółem). Będzie to powyżej średniej z lat 2011-2016 wynoszącej 14,5% lub 95 mln zł rocznie.

Fitch spodziewa się też, że Opole, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych (około 85%) z wpływów ze sprzedaży majątku, bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce oraz nadwyżek bieżących, co ograniczy zapotrzebowanie Miasta na finansowanie długiem w średnim okresie.

"Fitch zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe Miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,7% rocznie). Opole, stolica województwa, jest miastem o średniej wielkości liczącym około 128.000 mieszkańców. PKB na mieszkańca w 2015r. (ostatnie dostępne dane) dla podregionu opolskiego, który obejmuje Opole wraz z okolicznymi miejscowościami, wynosił 93% średniej krajowej. Zdaniem Fitch wskaźniki ekonomiczne dla miasta powinny być na poziomie lub powyżej średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem w województwie" - podano także.

(ISBnews)