Poczta Polska podniosła wynagrodzenie zasadnicze począwszy od października br.

ISBNews
04.12.2017 16:58
A A A


Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Na mocy porozumienia Poczty Polskiej ze Związkiem Zawodowym Pracowników Poczty oraz Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej, pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 120 lub 100 zł, poinformowała Poczta Polska. Średnie wynagrodzenie całkowite dla pracowników eksploatacji, po obecnych podwyżkach, wyniesie 3 625 zł.

"Zgodnie z podpisanym porozumieniem, od 1 października br. wszyscy pracownicy, których wynagrodzenia zasadnicze wynoszą do 3  tys. zł włącznie otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 120 zł miesięcznie, a pracownicy zatrudnieni tylko w tzw. eksploatacji (m.in. listonosze, pracownicy obsługi klienta, pracownicy sortowni, pracownicy ochrony, kierowcy), których wynagrodzenia zasadnicze mieszczą się w przedziale 3000,01 ? 3500 zł, podwyżkę 100 zł miesięcznie. Ww. kwoty otrzymają pracownicy zatrudnieni na pełen etat. Osoby zatrudnione na część etatu otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu" - czytamy w komunikacie.

Pracownicy objęci podwyżką otrzymają wyrównanie za październik i listopad do 20 grudnia br.   

"Podpisanie porozumienia to kolejne działanie, które jednoznacznie potwierdza, że godziwe wynagradzanie pracowników to priorytet obecnego zarządu Poczty Polskiej. Podwyżki są odpowiedzią nie tylko na sytuację rynkową, ale przede wszystkim docenieniem pocztowców ? zaangażowanych i lojalnych wobec firmy. Jeśli - zgodnie z strategicznymi założeniami - firma systematycznie, zwiększając przychody, będzie poprawiać wynik finansowy, z całą pewnością bezpośrednio przełoży się to także na dalszy wzrost wynagrodzeń pracowników w przyszłości. Tak jak dotychczas, zadbamy także o najwyższe standardy zatrudniania ? umowy o pracę, terminowość wypłat oraz benefity finansowe i pozafinansowe, wpływające na sytuację ekonomiczną i socjalną naszych pracowników" ? powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, cytowany w komunikacie.

Od maja br. w Poczcie Polskiej wprowadzony został także nowy regulamin premiowania, zgodnie z którym pracownicy mogą otrzymać do 954 zł brutto premii w kwartale. W jej skład wchodzą następujące rodzaje premii: miesięczna premia czasowo-jakościowa (200 zł), miesięczna premia zadaniowa (60 zł) oraz kwartalna premia wynikowa (3 x 58 zł = 174 zł) wypłacana, gdy firma osiągnie zakładany wynik. Średnio miesięcznie daje to kwotę 318 zł brutto, podano także.

"Pocztowcy, pracujący w firmie co najmniej  3 lata, otrzymują także tzw. dodatek stażowy w wysokości 3-20% wynagrodzenia zasadniczego. Osoby, którzy przepracują w firmie co najmniej rok otrzymują także premię roczną w wysokości średniej pensji, wypłacanej zawsze w październiku" - czytamy dalej. 

Po wspólnie zaakceptowanym przez pracodawcę oraz partnerów społecznych wzroście wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie całkowite od 1 października br. wśród pracowników eksploatacji w Poczcie Polskiej (biorąc pod uwagę wszystkie jego składowe) wyniesie 3 625 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze to  2 689 zł,  premie (czasowo-jakościowa, zadaniowa, wynikowa i 1/12 premii rocznej) ? 597 zł a dodatek stażowy 339 zł, podano także w materiale.

(ISBnews)