Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
05.12.2017 18:13
A A A


Mabion złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej europejskie zgłoszenie patentowe, z możliwością rozszerzenia w trybie PCT, na podstawie którego spółka ubiega się o ochronę prawną dla swojego wynalazku pn. "Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand", podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Qumak podjęło uchwałę o dalszym istnieniu spółki. W uzasadnieniu do tej uchwały zarząd przedstawił plan naprawczy, który został opracowany i przyjęty przez zarząd 8 listopada 2017 r. W konsekwencji zarząd zdecydował o zawieszenie realizacji strategii spółki na lata 2017-2020, podał Qumak.

Nextbike Polska podpisał kontrakt na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego, polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Koszaliński Rower Miejski, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 26,3 mln zł w listopadzie 2017 r. i były wyższe o 35% w skali roku, poinformowała spółka.

LC Corp dokonał emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z Bankiem Pekao i mBankiem umowy Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.

Bricks Acquisitions Limited z grupy Goldman Sachs złożył wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Robygiem, podał Urząd.

Famur i zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Mining Equipment Finance, podał Urząd.

Tatry Mountain Resorts (TMR) podpisał z miastem Liberec w Czechach umowę najmu ośrodka sportowego Ještěd na 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat, podała spółka. Planowane inwestycje w ośrodek to 600 mln CZK.

Torpol zdecydował o spisaniu aktywa na podatek odroczony dotyczącego wyodrębnionego znaku towarowego, co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego o 5,26 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Open Finance akcji Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie 1/3 ogólnej liczby głosów i kapitału na walnym zgromadzeniu Noble TFI, podała Komisja. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez PKO BP Finat sp. z o.o. akcji KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (KBC TFI) w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% udziałów w kapitale i głosach, podał KNF. 

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o. złożył przeciwko Mostostalowi Warszawa i innemu podmiotowi pozew o zapłatę kary wysokości 81,58 mln zł, podał Mostostal Warszawa. Spółka w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne te roszczenia. 

Część energetyczna projektu budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł, a wśród źródeł finansowania znajdą się zarówno środki Energi, jak i z programu unijnego, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak.

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie wypłaty dywidendy przez Netię, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Energa spodziewa się, że do końca I kw. 2018 r. będzie ustalona struktura finansowania Elektrowni Ostrołęka C. W tej chwili spółka wraz z Eneą - partnerem inwestycji - przygląda się głównie krajowym źródłom finansowania, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

PDC Industrial Center 81 - spółka celowa współkontrolowana przez Marvipol Logistics (spółkę zależną Marvipol Development) i Panattoni - zawarła z Panattoni Development Europe umowę deweloperską w sprawie realizacji projektu magazynowego w rejonie Warszawy. Równocześnie Marvipol i Panattoni podpisały list intencyjny w sprawie dwóch kolejnych wspólnych przedsięwzięć, z których jedno również byłoby zlokalizowane w rejonie stolicy, a drugie w woj. zachodniopomorskim, podała spółka.

Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę, podał Cyfrowy Polsat.

British Automotive Holding (BAH, wcześniej Marvipol) ocenia, że przy zakładanym dwucyfrowym tempie wzrostu sprzedaży samochodów, przychody motoryzacyjnej grupy mogą przekroczyć 1 mld zł w ciągu 2-3 lat, poinformowała spółka podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez ISBnews.

Marvipol Development 1 Sp. z o.o. sp.k. - jednostka należąca do grupy Marvipol Development - zawarła z podmiotami tworzącymi konsorcjum spółek z grupy Aldesa Construcciones umowę na realizację przez nie - jako generalny wykonawca - inwestycji Central Park Ursynów - Zadanie IV, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy ustalono na 82,82 mln zł netto.

Infoscan rozpoczął pilotaż urządzenia MED Recorder w Stanach Zjednoczonych we współpracy z dwiema amerykańskimi klinikami snu (sleep labs), podała spółka. Zakończenie pilotażu ma nastąpić pod koniec stycznia 2018 r. 

Zamet Industry zakończył produkcję ram do podwodnych systemów wydobycia i przerobu ropy naftowej dla projektu "Kaombo: u wybrzeży Angoli. Kontrakt z norweską firmą Aker Solutions realizowany był przez Zamet od lipca 2015 r. i opiewa na łączną kwotę 13,5 mln euro, podała spółka.

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi sprzedało umowami przedwstępnymi 203 mieszkania w listopadzie 2017 r., a przekazało 110, podała spółka.

Asseco Poland podpisało z Wojskowym Centrum Geograficznym (WCG) umowę na dostawę systemu informatycznego Geoserwer 2, który będzie pełnił rolę centralnego, cyfrowego katalogu danych geograficznych - również archiwalnych, podała spółka. 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,08 USD na baryłce w listopadzie wobec 8,55 USD miesiąc wcześniej i 8,59 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w listopadzie br. 11,4 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,62 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 7% i  51% w skali roku, podała spółka. 

Herkules podpisał umowę z niemiecką firmą Enercon GmbH na świadczenie usług dźwigowych montażu turbin wiatrowych na terenie Niemiec o wartości ok. 5 mln zł, podała spółka.

Sprzedaż Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 15% r/r i wyniosła 17 mln zł, podała spółka.

Rezerwy całkowite Serinus Energy dla kategorii 1P i 2P zmniejszyły się na koniec września br. odpowiednio o 10% i 7% w stosunku do 2016 roku, podała spółka. Łączne rezerwy ropy i gazu (kategorie 1P i 2P) spadły odpowiednio do 10,02 mld BOE z 10,76 mld BOE, podano także.

LC Corp nabył prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 1,2445 ha położonych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej za łączną kwotę netto 22 mln zł zł, podała spółka. 

Vantage Development zawarł z Rank Progress porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podał Vantage Development.

Bioton zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego wycenę zaangażowania w spółce zależnej SciGen na skutek otrzymania od KPMG Advisory raportów z oszacowania wartości godziwej akcji oraz należącej do SciGen licencji na obrót produktami leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej, podał Bioton. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył do 30 kwietnia 2018 roku termin zakończenia postępowania przeciwko Libetowi dotyczącego naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń poboru energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., poinformowała spółka.

Qumak podpisał z Euvic list intencyjny, według którego nabędzie od Euvic 100% akcji spółki IT Works w zamian za swoje akcje nowej emisji serii N, podała spółka. Docelowo Qumak ma przejąć Euvic.

(ISBnews)