ME chce zmian w radzie nadzorczej Enei podczas NWZ zwołanego na 28 grudnia

ISBNews
07.12.2017 18:08
A A A


Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Minister energii zawnioskował o dodanie do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei zaplanowanego na 28 grudnia br. punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej, poinformowała spółka.

"Do spółki wpłynął zgłoszony przez akcjonariusza spółki na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. Minister Energii działając w imieniu Skarbu Państwa, wnioskując o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej wskazał, że korzysta z uprawnień przysługujących mu jako akcjonariuszowi w statucie spółki oraz kodeksie spółek handlowych" - czytamy w komunikacie.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)