Spółka Bestu odstąpiła od zakupu portfela wierzytelności we Włoszech

ISBNews
08.12.2017 16:38
A A A


Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu, odstąpiła od dalszych negocjacji w sprawie zakupu portfela wierzytelności na rynku włoskim. Strony nie porozumiały się co do warunków transakcji, podał Best. 

"Negocjacje zakończyły się z uwagi na nieosiągnięcie porozumienia odnośnie warunków umowy nabycia portfela, w szczególności tych, które w ocenie Best Capital Italy w sposób należyty zabezpieczałyby jej interesy związane z późniejszą windykacją należności wchodzących w skład portfela" - czytamy w komunikacie. 

Na początku grudnia Best informował, że jego spółka zależna została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 230 mln euro na rynku włoskim. Zastrzeżono wówczas, że zawarcie umowy dotyczącej zakupu portfela uzależnione jest od pozytywnego zakończenia negocjacji jej warunków prowadzonych pomiędzy stronami. 

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)