DBRS podtrzymał ratingi długoterm. Polski na poziomie A z perspektywą stabilną

ISBNews
09.12.2017 00:16
A A A


Warszawa, 09.12.2017 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą stabilną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną.

"Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski, ramy w polityce fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integrację z UE. Polska osiąga jedne z najlepszych wyników w UE w zakresie wzrostu PKB, zakończyła procedurę nadmiernego deficytu na rok przed terminem i spełnia swoje cele w polityce fiskalnej" - czytamy w komunikacie.

Według agencji, wyzwaniami dla ratingu są m.in. niesprzyjająca demografia, niepewność polityczna oraz stosunkowo niski poziom PKB na osobę.

DBRS prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2017 r. oraz 3,8% w 2018 r., zaś inflacja CPI na koniec roku - odpowiednio: 1,6% i 2,1%.

Według agencji deficyt fiskalny Polski zmniejszy się do 1,7% PKB w 2017 i w 2018 r. (z 2,5% PKB w ub.r.), natomiast zadłużenie brutto wyniesie 53,2% PKB w tym roku (wobec 54,1% w ub.r.) i 53% PKB w 2018 r.

(ISBnews)