Fitch podniósł ratingi Płocka do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

ISBNews
11.12.2017 11:24
A A A


Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł międzynarodowe długoterminowe ratingi Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do BBB+ z BBB oraz krajowy rating długoterminowy do AA(pol) z AA-(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja. 

Fitch podniósł również międzynarodowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej do BBB+ z BBB oraz długoterminowy rating krajowy do AA(pol) z AA-(pol) dla niezabezpieczonych obligacji zwykłych wyemitowanych przez Płock i pozostałych do wykupu na kwotę 48 mln zł oraz 86,9 mln zł.

"Podniesienie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie miasto będzie osiągało dobre wyniki operacyjne, marża operacyjna będzie wynosić 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około 5 lat" - czytamy w komunikacie. 

Zdaniem Fitcha, w średnim okresie nadwyżka operacyjna Płocka będzie wynosiła średnio 100 mln zł, co będzie się przekładać na marżę operacyjną na poziomie około 12%. Prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 1,9x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki). 

"W 2017 r. wyniki operacyjne mogą być wyjątkowo wysokie wspierane przez dodatkowe dochody z CIT (30 mln zł). Nadwyżka operacyjna może wynieść około 140 mln zł, a marża operacyjna ponad 15%. Jednak nawet po wyłączeniu nadzwyczajnych dochodów marża operacyjna wyniosłaby 12,6%, tj. powyżej wyników odnotowanych w 2016r. (97 mln zł i 11,9%)" - czytamy także.

(ISBnews)