Tauron Wydobycie ma umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

ISBNews
11.12.2017 12:32
A A A


Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Tauron Wydobycie podpisał umowę z Mostostal - Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o. Katowice dotyczącą drugiego etapu realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego spółki pn. "Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym Janina", tj. budowy docelowej infrastruktury powierzchniowej i dołowej wraz z górniczym wyciągiem szybowym szybu Janina VI, podał Tauron.

"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, w ramach której prowadzimy szereg inwestycji w obszarze wydobycia Grupy Tauron. Budowa nowego poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina jest realizowana z myślą o stabilnym i długofalowym zaopatrzeniu naszych elektrowni i elektrociepłowni" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. 

Tauron podał, że projektowany górniczy wyciąg szybowy w szybie "Janina VI" w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych jest jednym z najlepszych i najnowocześniejszych na świecie. Realizacja zakresu umowy jest kontynuacją zadania zakończonego w kwietniu 2017 r. związanego z pogłębianiem szybu "Janina VI" do poziomu 823 m oraz jego zbrojeniem, przez Kopex Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 

"Uruchomienie górniczego wyciągu szybowego w szybie 'Janina VI', planowane jest w czerwcu 2020 r. i niewątpliwie przyczyni się do lepszego funkcjonowania ruchu zakładu górniczego, bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi górniczej. Zasobny w węgiel pokład 207 przedłuży żywotność zakładu do 2080 roku, a także przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Zdzisław Filip, cytowany w komunikacie. 

Tauron przypomniał, że w pozostałych zakładach Tauron Wydobycie również realizowana jest działalność  inwestycyjna. W ZG Sobieski w Jaworznie realizowany jest I etap umowy na Strategiczny Projekt Inwestycyjny "Budowa Szybu Grzegorz w ZG Sobieski wraz z budową infrastruktury powierzchniowej, obejmujący budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową". 

"Zgodnie z założeniami programu inwestycyjnego w ZG Brzeszcze w 2017 r. wykonano rekonstrukcję wyrobisk wentylacyjnych oraz drążenie wyrobisk przy Szybie Andrzej VIII w ilości ok. 1000 metrów, ukończono modernizację łaźni górniczej wraz z adaptacją pomieszczeń dla Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Trwają prace związane z zakończeniem budowy instalacji do wytwarzania i transportu mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk dołowych wraz ze stacją rozładowczą autocystern" - podsumowano. 

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)