Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

ISBNews
13.12.2017 15:25
A A A


Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie. Przewaga wpłat nad umorzeniami jest efektem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych - saldo wpłat i umorzeń w tej grupie w ub. miesiącu wyniosło ponad 2 mld zł, co oznacza 300 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej, podały Analizy Online. Produkty dedykowane odnotowały w listopadzie ujemny bilans sprzedaży -53 mln zł netto.

"To najlepszy miesiąc pod względem bilansu sprzedaży w tym roku. Niewielkiej przewagi umorzeń nad wpłatami doświadczyła tylko jedna grupa funduszy. Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy - listopad to bowiem już jedenasty z rzędu miesiąc dodatnich napływów. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło blisko +16 mld zł" - czytamy w raporcie. 

W listopadzie do funduszy gotówkowych i pieniężnych trafiło prawie 1,4 mld zł netto. To najlepszy wynik w roku i najwyższy bilans sprzedaży od stycznia 2008 r. Od początku 2017 r. do rozwiązań z tej grupy wpłacono przeszło 7 mld zł netto, czyli blisko połowę tegorocznego salda wpłat i wypłat. 

Drugą najchętniej wybieraną grupą produktów znów były fundusze mieszane, do których trafiło ponad 300 mln zł netto. 

"Niezmiennie kapitał trafiał przede wszystkim do produktów skupiających się na polskich papierach ? ich bilans sprzedaży wyniósł +180 mln zł netto. Najwięcej środków pozyskały fundusze stabilnego wzrostu (+137 mln zł netto), w tym przede wszystkim Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) oraz PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO). Łącznie napłynęło do nich blisko +130 mln zł netto" - czytamy dalej. 

Inwestorzy dość chętnie lokowali środki także w fundusze mieszane zagraniczne - saldo wpłat i wypłat wyniosło 120 mln zł. 

Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż dość wysokie dodatnie saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. Bilans sprzedaży produktów zaliczanych do tej grupy wyniósł 174 mln zł netto, najmniej od maja br. 

"Po raz pierwszy od wielu miesięcy najwięcej kapitału przyciągnęły fundusze skupiające się na papierach zagranicznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze dłużne globalne uniwersalne oraz  korporacyjne" - podano także. 

Jeśli chodzi o produkty skupiające się na polskim rynku, dotychczasowy trend nie uległ zmianie - inwestorzy wybierają fundusze korporacyjne kosztem produktów lokujących kapitał głównie w papiery skarbowe. Listopadowy bilans sprzedaży pierwszej z grup wyniósł 94 mln zł netto, podczas gdy druga doświadczyła przewagi umorzeń nad wpłatami w wysokości minus 6 mln zł.

Listopadowy bilans sprzedaży funduszy akcji wyniósł prawie 29 mln zł. Środki napłynęły jednak nie do rozwiązań inwestujących w polskie spółki (z tych funduszy kolejny miesiąc klienci wycofują kapitał), lecz w podmioty zagraniczne - ich saldo wpłat i wypłat wyniosło 182 mln zł.

"Po sześciu miesiącach przewagi umorzeń nad wpłatami, napływu środków doświadczyły fundusze absolutnej stopy zwrotu - trafiło do nich prawie +83 mln zł netto. Dodatni bilans sprzedaży odnotowały także fundusze aktywów niepublicznych, fundusze sekurytyzacyjne i fundusze nieruchomości. Miniony miesiąc nie sprzyjał natomiast funduszom rynku surowców - klienci wypłacili z nich blisko -24 mln zł netto. To jedyny segment z przewagą umorzeń nad wpłatami"- podsumowano. 

(ISBnews)