PZ Cormay otrzymał dofinansowanie wys. 1,89 mln zł na budowę CBR

ISBNews
15.12.2017 17:35
A A A


Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Zarząd PZ Cormay podpisał umowę o dofinansowanie kwotą 1,89 mln zł projektu pn. "Stworzenie CBR PZ Cormay S.A." z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Druga stroną umowy jest minister rozwoju i finansów, podała spółka. 

"W ramach umowy emitent zobowiązuje się w szczególności do realizacji projektu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Chemii Laboratoryjnej emitenta, w zakresie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu, jak również do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu" - czytamy w komunikacie. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 872 901 zł, całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 3 148 700 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania 1 889 220 zł, podano także. 

PZ Cormay podał, że CBR Cormay jest projektem biznesowym kontynuacji działania działu badawczo-rozwojowego w formie wyspecjalizowanej, jako centralny ośrodek badawczo-rozwojowy chemii laboratoryjnej dla producentów analizatorów, dystrybutorów, producentów markowych urządzeń laboratoryjnych, jak i grupy Orphee, zależnej od spółki. 

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)