PGE ma porozumienie ws. budowy modułu ciepłowniczego w Rybniku za ok. 100 mln zł

ISBNews
18.12.2017 13:41
A A A


Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła - spółka Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała porozumienie z władzami Rybnika oraz z PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa - operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku i Polską Grupą Górniczą (PGG) w sprawie budowy modułu ciepłowniczego w Elektrowni Rybnik, podała spółka. Szacowane nakłady na realizację inwestycji wynoszą ok. 100 mln zł.

"Strony zobowiązały się do realizacji projektu polegającego na budowie modułu ciepłowniczego zasilanego z wyposażonych w układy ciepłownicze dwóch bloków energetycznych w elektrowni PGE w Rybniku. Spółka posiada już wstępną analizę wykonalności projektu modułu ciepłowniczego o mocy szczytowej 100 MW cieplnych" - czytamy w komunikacie.

Celem projektu jest, by po 1 września 2022 r. utrzymać nieprzerwane dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

"Rybnickie porozumienie to pierwszy i od razu tak znaczący krok w realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, którą zaprezentowaliśmy zaledwie kilka dni temu. To pierwszy dowód na to, że PGE będzie liderem zmian środowiskowych w sektorze, wspierając samorządy w walce o czyste powietrze w polskich miastach. Polska to jeden z największych rynków ciepła w Europie i my zamierzamy ten potencjał maksymalnie wykorzystać, tak jak w Rybniku" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

PGE podkreśliła, że wprowadzenie kogeneracji w Rybniku wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców tego miasta, które jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, ale i na świecie. Produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną - tzn. w kogeneracji - jest jednym z narzędzi do walki z problemem tzw. niskiej emisji i smogu.

Elektrownia w Rybniku dysponuje już nowoczesnymi instalacjami odsiarczania, odazotowania i redukcji pyłów, a produkcja ciepła skorzysta z tych instalacji.

"Wstępne wyliczenia efektu środowiskowego wskazują, że dzięki nowej inwestycji umożliwiającej mieszkańcom rezygnację z przydomowych instalacji grzewczych i podłączanie się do miejskiego systemu ciepłowniczego, znacznemu ograniczeniu ulegną emisje tlenków siarki, azotu oraz pyłów w mieście. Podpisane porozumienie pozwoli również w efekcie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym" - wsakzał prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

W ubiegłym tygodniu PGE przedstawiła strategię dla ciepłownictwa na lata 2018-2023 z perspektywą do roku 2030, opracowaną w związku z przejęciem aktywów EDF w Polsce.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)