JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

ISBNews
19.12.2017 16:24
A A A


Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) dokonała do 19 grudnia br. wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób w ramach realizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, podała spółka. W efekcie JSW planuje rozwiązać rezerwę wysokości 1,3 mld zł z obecnej rezerwy wynoszącej 1,9 mld zł. 

"W związku z powyższym JSW zamierza rozwiązać część rezerw z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów JSW, utworzonych przez spółkę w 2015 roku. Z obecnej rezerwy w wysokości 1,9 mld zł planuje się rozwiązać rezerwę w kwocie około 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Ostateczna kwota rozwiązywanej rezerwy będzie znana po jej oszacowaniu przez aktuariusza oraz po dokonaniu analizy ryzyka wystąpienia potencjalnych roszczeń obecnych i byłych pracowników, którzy nie zostali objęci działaniem ww. ustawy, podano także. 

JSW podała, że rozwiązanie rezerwy będzie skutkować dodatnim wpływem na wynik operacyjny spółki w IV kw. br., lecz nie spowoduje wpływu środków pieniężnych na rachunek spółki. 

"Ostateczna zmiana salda rezerw, o których mowa powyżej zostanie przedstawiona w raporcie rocznym spółki za 2017 rok" - podsumowano. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)