KNF nałożyła na Copernicus Capital TFI 450 tys. zł kary

ISBNews
20.12.2017 08:49
A A A


Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycycjnych karę pieniężną w wysokości 450 tys. zł, podała Komisja.

Kara została nałożona "za naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
- art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,
- art. 98 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 20% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej,
- art. 104 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfeli Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot,
- art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfela Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot" - czytamy w komunikacie.

Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy od 2004 r.

(ISBnews)