MR: Polska ma umowę na 809 mln euro w ramach Funduszy Norweskich i EOG

ISBNews
20.12.2017 12:28
A A A


Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Polska podpisała międzyrządowe umowy, w ramach których otrzyma ok. 809,3 mln euro w zakresie III edycji tzw. Funduszy Norweskich i EOG, podało Ministerstwo Rozwoju (MR).

"Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Łącznie na III edycję Funduszy Norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom, podano także.

Programy w poszczególnych obszarach, wdrażane przez polskie instytucje publiczne będą następujące:

- badania - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 mln euro)

- rozwój przedsiębiorczości i innowacje - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich- 85 mln euro)

- edukacja - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 20 mln euro)

- dialog społeczny - godna praca - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 6 120 000 euro )

- rozwój lokalny  - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 6 120 000 euro )

- zdrowie - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 20 mln euro )

- środowisko, energia i zmiany klimatu - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 140 mln euro )

- kultura - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 75 mln euro )

- społeczeństwo obywatelskie - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 53 mln euro )

- sprawiedliwość - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 70 mln euro )

- sprawy wewnętrzne - (kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich - 20 mln euro ).

W  drugiej  edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro.

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem tych funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

(ISBnews)


 

(ISBnews)