MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło szac. o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł w XI

ISBNews
20.12.2017 14:54
A A A


Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2017 r. wzrosło o 0,3% m/m do ok. 935 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2017 r. wyniosło ok. 935 mld zł, co oznaczało wzrost o 3 mld zł (0,3%) m/m i o 6,3 mld zł (0,7%) wobec końca 2016 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

? dług krajowy: ok. 646,1 mld zł,

? dług w walutach obcych: ok. 288,9 mld zł (tj. 30,9% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał też, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2017 r. spadło o 0,9% m/m do 932,01 mld zł.

"Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec października 2017 r. wyniosło 932 008,3 mln zł, co oznaczało:

? spadek o 8 720,8 mln zł (-0,9%) w październiku 2017 r.

? wzrost o 3 342,1 mln zł (0,4%) wobec końca 2016 r" - czytamy dalej.

Spadek zadłużenia w październiku 2017 r. był głównie wypadkową:

? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+6,5 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł);

? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-10,8 mld zł);

? różnic kursowych (-3,4 mld zł) - umocnienia złotego wobec EUR (o 1,4%), CHF (o 2,7%) i JPY (o 0,6%) oraz osłabienia wobec USD (o 0,03%) i CNY (o 0,3%).

"Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

? ujemnych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (-5,9 mld zł);

? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+21,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

? umocnienia złotego (-19,1 mld zł) ? o 3,9% wobec EUR, 12,6% wobec USD, 11,1% wobec CHF, 9,8% wobec JPY oraz o 8,4% wobec CNY" - podano także w materiale.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2017 r. zmniejszyło się o 5,3 mld zł, co było głównie wynikiem ujemnego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -4,9 mld zł).

W październiku 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zmniejszyło się o 3,5 mld zł, co było wynikiem:

? ujemnego salda emisji długu (-0,1 mld zł)

? różnic kursowych (-3,4 mld zł).

Od początku 2017 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 28,7 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zmniejszyło się o 25,4 mld zł, co było wypadkową:

? zmniejszenia długu w EUR (-1,0 mld EUR), USD (-0,1 mld USD), CHF (-0,3 mld CHF) i JPY (-25,0 mld JPY),

? braku zmian w zadłużeniu nominowanym w CNY,

? umocnienia złotego (-19,1 mld zł), podał też resort.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 mln zł w październiku, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 600,26 mld zł (-0,8% m/m i +4,1% od grudnia 2016 r.).

"W październiku 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 51,4%, co oznaczało spadek o 0,3 pkt proc. m/m i o 2,0 pkt proc. względem końca 2016 r. Do spadku udziału przyczyniło się głównie zmniejszenie zaangażowania inwestorów zagranicznych w krajowych SPW oraz umocnienie złotego wobec euro" - czytamy także w komunikacie.

(ISBnews)