ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

ISBNews
20.12.2017 17:25
A A A


Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z DGG ECO warunkowe porozumienie (ugodę), którego finalizacja ma potwierdzać odstąpienie od zawartej w 2013 r. umowy sprzedaży spółki senegalskiej African Investment Group S.A. (AFRIG) oraz zapewnić spółce odzyskanie 28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka.

"W związku ze zgłoszonymi przez spółkę roszczeniami o zwrot nienależnych transz ceny zakupu pakietu 55% akcji African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze (AFRIG) w dniu 20 grudnia 2017 r. spółka zawarła z DGG ECO Sp. z o.o. warunkowe porozumienie (potwierdzone ugodą sądową), którego finalizacja ma polegać na zgodnym potwierdzeniu odstąpienia i odwrócenia skutków umowy z dnia 28 sierpnia 2013 r. na podstawie której spółka nabyła większościowy pakiet akcji AFRIG S.A., uiszczając na poczet ceny łączną kwotę 28 850 000 USD" - czytamy w komunikacie.

Odwrócenie skutków ww. umowy ma obejmować zwrot na rzecz spółki całości kwot uiszczonych na poczet ceny akcji AFRIG S.A. za zwrotnym przeniesieniem na DGG ECO Sp. z o.o. ww. pakietu akcji.

"Do ewentualnej finalizacji porozumienia ma dojść do dnia 28 lutego 2018 r., jeżeli w tym terminie wydane zostaną wymagane zgody korporacyjne, a spółka otrzyma pierwszą transzę zwrotu ceny oraz gwarancję bankową, zabezpieczającą zwrot reszty ceny, który ma być dokonywany w kwartalnych ratach, z których ostatnia płatna byłaby do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy dalej.

Gwarancja ta ma też w części stanowić zabezpieczenie spłaty przez AFRIG S.A. kredytu zaciągniętego uprzednio przez AFRIG S.A. i spółkę do kwoty 22 mln euro, a którego obsługę i spłatę ma kontynuować AFRIG S.A. Finalizacja porozumienia ma także skutkować umorzeniem zobowiązań AFRIG S.A. wobec spółki poza ewentualnymi wierzytelnościami wynikającymi ze spłaty ww. kredytu, wskazano także.

"Zarząd GA Police S.A. z satysfakcją wyraża przekonanie, iż zawarcie przedmiotowego porozumienia potwierdza zasadność i celowość podejmowanych przez siebie od maja 2016 r. działań związanych z tzw. aktywami afrykańskimi spółki, choć oczywiście finalizacja porozumienia nie jest przesądzona i pozostaje zależna od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz wywiązania się drugiej strony ze zobowiązania do zapłaty pierwszej transzy zwrotu ceny, jak i udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę dalszych transz" - podsumowano w komunikacie.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)