Akcjonariusze JSW zdecydują 18 I o 1,5 mld zł na fundusz stabilizacyjny

ISBNews
22.12.2017 13:16
A A A


Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o wyrażeniu zgody na nabycie certyfikatów JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za łącznie 1,5 mld zł i dokapitalizowaniu Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) kwotą 124,5 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 18 stycznia.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na nabycie przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [...] za sumę 1,5 mld zł" ? czytamy w projekcie uchwały.

Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu ma być lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Fundusz zostanie utworzony na czas określony ? do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności funduszu może zostać przedłużany maksymalnie o 3 lata.

W innym projekcie uchwały przewidziano wyrażenie zgody na objęcie przez JSW za wkład pieniężny 249 000 nowych udziałów, o wartości nominalnej 500 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym JZR, po cenie równej wartości nominalnej tj. 124,5 mln zł za 249 000 udziałów.

W połowie grudnia JSW podpisała z konsorcjum złożonym z PGE Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych umowę o współpracy w zakresie utworzenia oraz zarządzania tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) - tzw. funduszem stabilizacyjnym, podała spółka. JSW zasili fundusz kwotą 1-1,5 mld zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)