Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 3,8% r/r wg masy w listopadzie

ISBNews
27.12.2017 11:20
A A A


Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - PKP Cargo przewiozło 9,47 mln ton towarów w listopadzie br., tj. o 3,8% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 6,2% r/r do 2,52 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

"Przewozy Grupy PKP Cargo w ujęciu masy w trakcie 11 miesięcy 2017 roku były o 10,2% większe, a praca przewozowa o 8,6% większa niż w analogicznym okresie 2016 roku" - czytamy także w komunikacie.

Udział rynkowy grupy w listopadzie br. wyniósł 51,03% pod względem pracy przewozowej i 44,42% pod względem masy towarowej. Po 11 miesiącach 2017 roku udział rynkowy PKP Cargo w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,06% do 44,9%. (+0,84 pkt proc.), a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,61% do 51,74% (+0,13 pkt proc.).

"W porównaniu do wyników z listopada 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. rud, kamienia, paliw, towarów z grupy pozostałe ładunki, cementu, kontenerów i buraków cukrowych" - czytamy także.

Zwiększone przewozy rud były efektem m.in. realizacji większych przewozów rudy żelaza do jednej z hut na południu kraju i do jednej z hut za południową granicą (w tranzycie z jednego z portów) i do innej z hut na południu Polski (w imporcie ze Wschodu).

Wzrost przewozów kamienia był możliwy dzięki m.in. pozyskaniu transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta oraz na potrzeby budowy i przebudowy kilku dróg w kraju.

Spółka podała, że na większe przewozy paliw miały wpływ m.in. przewozy z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę oraz w związku z przekazaniem przewozów w kilku relacjach krajowych przez jednego z producentów paliw ze względu na remont jednej z ważnych linii kolejowych.

Na wzrost przewozów towarów z grupy "pozostałe ładunki" miały wpływ m.in. realizacja przewozów wojskowych, pozyskanie przewozów samochodów z/do jednego z krajów na południu Europy oraz przewozów artykułów z betonu (np. podkłady kolejowe).

Wzrost przewozów cementu był z kolei możliwy m.in. za sprawą zwiększonych przewozów dla kluczowego producenta cementu w związku ze wzrostem zapotrzebowania.

Większe przewozy kontenerów były wynikiem m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Natomiast zwiększone przewozy buraków cukrowych były m.in. wynikiem realizacji kontraktu dla czołowego producenta cukru, wyjaśniono.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,1% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2016 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)