MIB ma projekt rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h

ISBNews
28.12.2017 16:32
A A A


Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Potrzeba zmiany przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności wprowadzenia przepisów techniczno-budowlanych umożliwiających prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością do 250 km/h (obecnie 200 km//h).

"Prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością powyżej 200 km/h przyczyni się bez wątpienia do skrócenia czasów przejazdów, zwiększenia ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz uatrakcyjnienia transportu kolejowego jako środka komunikacji dalekobieżnej. Celem projektowanego rozporządzenia jest ponadto zapewnienie spójności prawa krajowego dotyczącego budowli kolejowych z przepisami technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) przyjętymi w aktach prawa Unii Europejskiej przy uwzględnieniu systemów zarządzania bezpieczeństwem stosowanych przez zarządców infrastruktury" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według resortu, nowelizacja ma na celu dostosowanie stanu prawnego do aktualnego stanu wiedzy technicznej w budownictwie kolejowym.

"Wprowadzone zmiany rozporządzenia pozwolą na stosowanie podniesionych standardów technicznych, co skutkować będzie popularyzacją transportu kolejowego oraz możliwością wykorzystania w pełni potencjału taboru i cały czas rozwijanych technologii w dziedzinie kolejnictwa" - czytamy także.

W ocenie skutków regulacji resort zaznaczył, że wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę inżynierską, a także pojawi się konieczność podniesienia kwalifikacji personelu kolejowego.

Konsultacje mają potrwać 14 dni, począwszy od 28 grudnia 2017 r. 

(ISBnews)