NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 112 mln euro nadwyżki w III kw.

ISBNews
29.12.2017 14:08
A A A


Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2017 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 112 mln euro wobec 799 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 603 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2017 r. dodatnie i wyniosło 466 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.

"Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,5 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. poprawiło się o 11,8 mld zł. O poziomie tego salda zadecydowały dodatnie salda usług (19,6 mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była dodatnia i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu. 

W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r., odnotowano zmianę salda rachunku bieżącego z ujemnego na dodatnie. Nadwyżka w rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda usług (o 4,7 mld zł) oraz salda obrotów towarowych (o 3,8 mld PLN). Zmniejszenie ujemnego salda dochodów pierwotnych (o 2,2 mld zł) oraz dochodów wtórnych (o 1,1 mld zł) również wpłynęło na poprawę salda rachunku bieżącego, zaznaczył NBP. 

(ISBnews)