Antal: Nowe miejsca pracy planuje 87% centrów SSC/BPO w 2018 roku

ISBNews
04.01.2018 10:47
A A A


Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Utworzenie nowych miejsc pracy planuje 87% centrów usług dla biznesu SSC/BPO w 2018 roku, wynika z badań Antala. Eksperci przewidują również podtrzymanie wzrostu płac z 2017 roku, który wyniósł 15% w owych centrach. 

"Pracodawcy z sektora SSC/BPO ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy od lat są liderami w obszarze kreowania konkurencyjnej polityki płacowej. Dynamika rynku w postaci rosnącej liczby ofert pracy zarówno ze strony wchodzących na polski rynek centrów, jak i już obecnych pracodawców powoduje, że mamy do czynienia z silnym rynkiem pracownika. Kandydaci otrzymują nawet kilka ofert miesięcznie, a pracodawcy, żeby ich zatrzymać, oferują bardzo dobre warunki socjalne oraz podnoszą wynagrodzenia. Szczególnie ma to miejsce w momencie, kiedy pracownik otrzymuje inną ofertę pracy i planuje złożyć wypowiedzenie. Wówczas pracodawcy wychodzą z kontrofertą, aby uniknąć wzrostu rotacji. Intensywny rozwój sektora powoduje, że strata pracownika nawet z poziomu specjalisty bywa dotkliwa, a szybkie pozyskanie nowego pracownika jest dużym wyzwaniem" - powiedziała business unit manager, Antal SSC/BPO Daria Stefańska, cytowana w komunikacie. 

Z badania wynika, że średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w centrach SSC/BPO w 2017 roku wyniosło 6396 zł brutto miesięcznie i wzrosło o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Był to jeden z najwyższych wzrostów płac spośród analizowanych branż w "Raporcie Płacowym Antal 2017".

"W minionym roku najczęściej poszukiwaną kompetencją przez większość pracodawców z sektora SSC/BPO był język niemiecki. Równie często pracodawcy poszukają kandydatów ze znajomością francuskiego oraz włoskiego. Specjaliści i menedżerowie władający tymi językami mogą liczyć na dodatkowy bonus do swojej pensji w wysokości nawet 1000 zł brutto. Wyższy dodatek finansowy otrzymają kandydaci z językiem holenderskim - do 1200 zł brutto. Najbardziej w cenie są pracownicy znający jeden z języków skandynawskich - oni mogą liczyć na dodatek w wysokości max. 2000 zł brutto, niezależnie od stanowiska" - czytamy również.

Badanie "Raport Płacowy Antal 2017" zostało przeprowadzone w okresie 24 lipca - 16 sierpnia 2017 roku metodą CAWI oraz CATI na próbie 1040 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. Dane zweryfikowano i poszerzono o informacje z  procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal w 2017 roku, a także o wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. Wynagrodzenia przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie.

(ISBnews)