Tchórzewski: Ustawa ws. jakości paliw stałych trafi do Sejmu w styczniu

ISBNews
04.01.2018 17:32
A A A


Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu br., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

"Pismem z dnia 24 listopada br. Minister Energii przekazał projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wraz z rozporządzeniami w sprawie:

1. wymagań jakościowych dla paliw stałych,

2. sposobu pobierania próbek paliw stałych,

3. metod badania jakości paliw stałych

do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. W dalszej kolejności planowane jest skierowanie projektu ustawy do Parlamentu w styczniu 2018 r." - napisał Tchórzewski w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zdaniem ministra wprowadzenie tych regulacji uporządkuje rynek paliw stałych.

"Spółki górnicze inwestują w zakłady przeróbki węgla, laboratoria, systemy certyfikacji, dzięki którym produkt wyjeżdżający 'za bramę' posiada świadectwo jakości danej spółki. Niestety, na składach opałowych często dochodzi do mieszania węgla różnej jakości, przez co kupujący ma ograniczony wpływ na to, co kupuje. Dzięki wprowadzeniu kontroli jakości oraz obowiązku posługiwania się ustandaryzowanym świadectwem jakości, kupujący uzyska rzetelną i wyczerpującą informację na temat produktu na każdym etapie jego sprzedaży" ? czytamy w odpowiedzi.

Ustawa ma ograniczyć także napływ węgla niesortowanego z zagranicy, który jest mieszaniną różnych sortymentów węgla, w tym mułów węglowych i flotokoncentratów.

Kontrola paliw stałych nabywanych przez odbiorców indywidualnych będzie się odbywała na składach paliw stałych oraz przejściach granicznych. Kontrole jakości paliwa stałego będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Koszty kontroli zostały w całości przeniesione na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Administrację Skarbową, wskazał także minister.

(ISBnews)