MR: Udostępniono do ruchu ok. 350 km dróg ekspresowych i krajowych w 2017 r.

ISBNews
05.01.2018 16:58
A A A


Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - W 2017 r. udostępniono do ruchu ok. 350 km dróg ekspresowych i krajowych wybudowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poinformowało Ministerstwo Rozwoju. GDDKiA planuje oddać do ruchu w tym roku kolejne 400 km dróg, podano także. 

"W 2018 roku GDDKiA planuje oddać do ruchu kolejne 400 km dróg, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych z POIiŚ 2014-2020. Do końca 2017 roku GDDKiA podpisała w sumie 38 umów o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 na łączną kwotę ponad 48 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi ok. 24 mld zł, co stanowi przeszło 57% alokacji przyznanej beneficjentowi" - czytamy w komunikacie.

Według resortu, w ubiegłym roku najdłuższy - 48-kilometrowy - odcinek został wybudowany w ciągu drogi ekspresowej S5 (projekt Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko - Wrocław (w. Widawa)).

"Projekt ten, wraz z odcinkiem Poznań - Kaczkowo, również realizowanym ze środków POIiŚ 2014-2020 oraz odcinkami drogi S5 wybudowanymi ze środków POIiŚ 2007-2013 tworzą razem ciąg Poznań - Wrocław. Koszt tej inwestycji to blisko 1,9 mld zł, a dofinansowanie UE to przeszło 911 mln zł" - czytamy także.

Zdaniem resortu, do ciekawszych inwestycji należy projekt Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa.

"Na ok. 4,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej został wybudowany 700-metrowy podwieszany most przez Wisłę. Każde z jego przęseł ma rozpiętość 200 metrów, a pylony (cztery) są wysokie na 63 metry. Dzięki zastosowanej konstrukcji maksymalnie ograniczono ingerencję w koryto i nurt Wisły. Całkowity koszt projektu wyniósł blisko 700 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło przeszło 320 mln zł" - czytamy także. 

(ISBnews)