BGK podpisał umowy dot. akredytyw eksportowych z 5 bankami, liczy na kolejne

ISBNews
10.01.2018 11:28
A A A


Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z pięcioma bankami komercyjnymi umowę, na mocy której polskie firmy mogą potwierdzić w tych bankach akredytywy eksportowe na rynki o podwyższonym ryzyku. BGK rozmawia z kolejnymi trzema bankami i liczy, że jak najwięcej instytucji zdecyduje się na tę współpracę, poinformowali przedstawiciele BGK. 

"Uruchamiamy nowy produkt - akredytywę eksportową. Polscy przedsiębiorcy rozwijają się bardzo szybko i rynek rodzimy jest już za mały. Poszukują odbiorców za granicą, ale żeby móc sprzedawać, poszukują instrumentów, które pozwolą sfinansować ekspansję zagraniczną. Polscy przedsiębiorcy wchodzą też na rynki trudne - np. rynek azjatycki, czy do Afryki. My zapewniamy instrumenty, które umożliwiają taką ekspansję" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska -Muzyczka podczas uroczystości podpisania umów. 

"Dziś jesteśmy w ponad 52 krajach na 6 kontynentach - to pokazuje, jak szybko rozwija się polski biznes. Wierzę, że stanie się ten produkt tak popularny jak gwarancje de minimis. [...] Wierzę, że wszystkie banki, z którymi mamy podpisane umowy de minimis - a jest ich 20 - będą z nami współpracować w zakresie akredytyw. Liczymy, że wszystkie banki komercyjne podpiszą z nami umowy" - dodała. 

Umowy z BGK podpisały dziś: Alior Bank, Credit Agricole Polska, Bank Pekao, Raiffeisen Bank Polska oraz Bank Handlowy. 

"Na razie mamy pięć banków, rozmawiamy z trzema kolejnymi i mam nadzieję, że więcej banków dołączy do nas" - powiedział wiceprezes BGK Wojciech Hann podczas uroczystości. 

BGK podał, że w 2017 r. zwiększył o 37% nakłady na działalność wspierającą aktywność zagraniczną przedsiębiorców, w tym eksport. Kompleksowe wsparcie dla polskich firm sięgnęło 8,8 mld zł w ub. roku, w tym 1,8 mld zł to kwota na eksport i ekspansję. Z pełnej oferty obejmującej m.in. poręczenia, gwarancję pomoc w ekspansji zagranicznej, kredyty oraz finansowanie rozwoju i innowacji skorzystało prawie 900 firm i przedsiębiorców. 

"Liczymy, że wolumen akredytyw potwierdzanych, tam gdzie ryzyko będzie przejmowane, będzie rósł. Statystyki swift nie mają podziału na akredytywy potwierdzone i awizowane, ale szacujemy, że ok. 10% akredytyw to będą te, które do tej pory były potwierdzane i liczymy, że wolumen będzie rósł" - powiedziała Anna Gorczyca z BGK. 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)