Kalendarium ISBnews

ISBNews
10.01.2018 18:00
A A A


CZWARTEK, 11 stycznia

--10:00: Konferencja PKP nt. spółki Telkol

--10:00: Konferencja podczas której Polski Fundusz Rozwoju zaprezentuje ofertę wsparcia dla samorządów. Podczas spotkania zostaną podpisane dwie umowy inwestycyjne oraz podsumowana zostanie realizacja Pakietu dla średnich miast

--10:00: Prezentacja raportu ZDG TOR pt. "Elektromobilność ? dobre praktyki"

--10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. "Polak coraz bardziej cyfrowy - czy podążamy za globalnymi trendami?", na której zostaną też zaprezentowane wyniki XVII edycji raportu Deloitte "TMT Predictions 2018"

--11:30: Spotkanie prasowe w związku z planami rozwoju inwestycji zaawansowanych rozwiązań technologicznych Relativity w Polsce

--13:00: Podsumowanie II rundy programu "Gamma Rebels powered by Poczta Polska"

 

PIĄTEK, 12 stycznia

--14:00: GUS opublikuje saldo obrotów handlowych z zagranicą w okresie I-XI 2017

 

PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 

--10:00: Uroczyste uruchomienie przez PSE linii 400kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów oraz SE 400/220/110 kV Kozienice

--11:00: Prezentacja raportu Banku Światowego "Global Economic Prospects"

--14:00: GUS opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku, komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

--14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za listopad 2017

 

WTOREK, 16 stycznia 

--10:00: Spotkanie prasowe Link4 pt. "Miliard przypisu - i co dalej?"

--13:00 Spotkanie prasowe PKP Energetyka 

--14:00: NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za grudzień 2017 r. 

 

ŚRODA, 17 stycznia

--14:00: GUS opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku 

 

(ISBnews)