Kalendarium ISBnews

ISBNews
11.01.2018 18:20
A A A


PIĄTEK, 12 stycznia

--10:00: Spotkanie prasowe Vestor Domu Maklerskiego nt. perspektyw giełdy i rynku w 2018 r.

--14:00: GUS opublikuje saldo obrotów handlowych z zagranicą w okresie I-XI 2017

 

PONIEDZIAŁEK, 15 stycznia 

--10:00: Uroczyste uruchomienie przez PSE linii 400kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów oraz SE 400/220/110 kV Kozienice

--11:00: Prezentacja raportu Banku Światowego ?Global Economic Prospects"

--14:00: GUS opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 roku, komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r.

--14:00: NBP opublikuje bilans płatniczy za listopad 2017

 

WTOREK, 16 stycznia 

--10:00: Spotkanie prasowe Link4 pt. "Miliard przypisu - i co dalej?"

--13:00 Spotkanie prasowe PKP Energetyka 

--14:00: NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za grudzień 2017 r. 

 

ŚRODA, 17 stycznia

--14:00: GUS opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 roku 

(ISBnews)