Wyniki testów PGE wykazały utratę wartości bilansowej wys. ok. 807 mln zł w 2017

ISBNews
12.01.2018 15:25
A A A


Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Wyniki testów na utratę wartości przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach energetyki konwencjonalnej oraz energetyki odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł, poinformowała spółka. Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r. 

"W szczególności utrata wartości bilansowej dotyczy Elektrowni Szczecin (473 mln zł) oraz wybranych aktywów wiatrowych (110 mln zł) i wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętą w PGE polityką rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA, dodano.

"Prezentowana powyżej wartość ma charakter szacunkowy, nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i może ulec zmianie. Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r., które zostanie opublikowane 6 marca 2018 r." - podkreślono.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)