Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

ISBNews
15.01.2018 12:09
A A A


Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Fitch potwierdził także długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu, pomimo prognozowanego umiarkowanego wzrostu zadłużenia w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Potwierdzenie ratingów bierze również pod uwagę dobre zarządzanie w województwie oraz wysoką elastyczność Małopolski po stronie wydatkowej budżetu, co czyni województwo lepiej przygotowanym na ewentualne negatywne zjawiska, które mogą wystąpić w jego otoczeniu gospodarczym" - czytamy w komunikacie.

W swoich prognozach Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2020, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 130 mln zł i stanowiącą 13%-14% dochodów operacyjnych (po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze). W rezultacie będą one zbliżone do wyników osiąganych w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2017 r. pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Województwa miały dodatkowe dochody o jednorazowym charakterze w kwocie około 25 mln zł wynikające z rozliczenia VAT od inwestycji. W rezultacie, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, nadwyżka operacyjna wyniosła 150 mln zł i stanowiła 15% dochodów operacyjnych.

W 2015 r. udział Małopolski w PKB kraju wynosił 7,9% (nominalnie 142.109 mln zł), co dawało jej piąte miejsce spośród 16 województw. Jednak z uwagi na wysoką liczbę ludności (3,38 miliona), PKB na mieszkańca Małopolski był o około 10% niższy od średniej krajowej.

(ISBnews)