Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

ISBNews
15.01.2018 12:17
A A A


Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol). Ratingi mają perspektywę stabilną, podała agencja.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla naszą niezmienioną ocenę, że miasto utrzyma w średnim okresie znaczną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również bardzo dobrą płynność. Oczekujemy, że w związku z finansowaniem inwestycji zadłużenie bezpośrednie Katowic wzrośnie. Nie powinno to jednak negatywnie wpłynąć na bezpieczny poziom wskaźników obsługi i spłaty zadłużenia. Ocena ratingowa bierze również pod uwagę bogatą gospodarkę lokalną Katowic, zorientowaną na sektor usług." - czytamy w komunikacie.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta na koniec 2017r. wyniesie około 215 mln zł, co stanowi 12% dochodów operacyjnych. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Katowic ma między innymi jednorazowy dochód z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 27 mln zł. Bez jednorazowego dochodu marża operacyjna wynosiłaby 11%. Nadwyżka operacyjna Katowic prawie sześciokrotnie przewyższa roczne wydatki z tytułu obsługi długu (spłata rat oraz odsetki), czytamy także.

Katowice stanowią centrum dużej aglomeracji, którą zamieszkują 2 mln osób z ogółu 4,6 mln mieszkańców województwa śląskiego. Gospodarka lokalna miasta jest dobrze zdywersyfikowana i zdominowana przez sektor usług, który stanowił 67,8% wartości dodanej brutto w 2014 r. (średnia krajowa: 63,4%). Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionie, do którego należą Katowice jest stosunkowo stabilny i stanowił 135% średniej krajowej w 2015 r.

(ISBnews)