Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
15.01.2018 18:04
A A A


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła Alior Bankowi na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 150 mln zł z emisji obligacji podporządkowanych serii P2A, podał bank. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik wyniosły - według szacunków - 34 027 000 zł w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 139,6% w skali roku. 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał w całym 2017 roku ponad 20,5 tys. nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek tj. o 10,3% więcej w skali roku. PBKM chce utrzymać podobne tempo wzrostu w bieżącym roku, poinformował prezes Jakub Baran. 

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Jest to pierwsza transakcja grupy GetBack w tym kraju.

Bank Millennium nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nałożenia kary wysokości 20,75 mln zł za przekazywanie klientom nieprawdziwych informacji o skutkach wpisu klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych i odwoła się od tej decyzji, podał bank. 

Bank Pekao utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z segmentu MSP. Klienci będą mieli do dyspozycji dwa pakiety produktowe z usługami dobranymi pod konkretną działalność biznesową, zaś firmom, które nie potrzebują żadnych dodatkowych usług, bank zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank. 

Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała spółka. Po przeprowadzeniu transakcji Książek posiada - wraz z podmiotami zależnymi - 46,01% akcji spółki.

Spółka zależna British Automotive Holding (BAH, wcześniej Marvipol) British Automotive Polska zawarła porozumienie z MM Cars dotyczące skrócenia okresu wypowiedzenia umowy i rozwiązała umowę umowę dilerską i serwisową z MM Cars, poinformowała spółka. Jednocześnie spółka zależna BAH, British Automotive Silesia (BASil) wynajęła budynek w Katowicach dotychczas wykorzystywany przez MM Cars i prowadzi w nim działalność dilerską i serwisową, dodano.

Rada nadzorcza Seleny FM powierzyła Marcinowi Macewiczowi funkcję p.o prezesa, którą będzie pełnił od 12 stycznia 2018 roku, poinformowała spółka.

Grupa Best zainwestowała łącznie 300,8 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł w 2017 r., co oznacza wzrost inwestycji o 16% r/r, podała spółka. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, tj. o 31% więcej niż rok wcześniej (w całym 2017 r. - 238,3 mln zł, wzrost o 32% r/r). Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie Best na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

(ISBnews)