Krezus chce kupić od Boryszewa Walcownię Metali 'Dziedzice' za ok. 160 mln zł

ISBNews
18.01.2018 12:08
A A A


Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) -  Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny w sprawie zakupu 100% akcji Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach za około 160 mln zł, poinformowała spółka. List intencyjny ważny jest do dnia 31 maja 2018 r.

"Spółka zamierza nabyć wszystkie akcje (100%) Walcowni wolne od obciążeń na warunkach określonych w odrębnej umowie. Boryszew posiada 1,92% udziału w kapitale zakładowym Walcowni, przy czym pozostałe akcje Walcowni posiadają spółki: lmpexmetal z siedzibą Warszawie - 26,78% udziału w kapitale zakładowym oraz Hutmen z siedzibą we Wrocławiu - 71,30% udziału w kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie. 

Jak podaje spółka, przeniesienie prawa własności zakupu akcji nastąpi na podstawie odrębnej umowy sprzedaży po przeprowadzeniu badania due diligence, audytu technicznego oraz po uzyskaniu wszelkich zgód korporacyjnych koniecznych do zawarcia umowy ostatecznej.

"Cena za 100% akcji Walcowni zostanie ustalona w wyniku negocjacji i będzie się kształtowała na poziomie około 160 mln zł. Strony listu intencyjnego w toku negocjacji ustalą również sposób i moment uiszczenia ceny lub cen za akcje Walcowni. Niniejszy list intencyjny ważny jest do dnia 31 maja 2018 r." - czytamy także. 

Na początku br. Roman Karkosik - większościowy akcjonariusz Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu - ogłosił, że planuje całkowicie ograniczyć działalność inwestycyjną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2018 r. i wycofać część kontrolowanych przez siebie spółek z obrotu.

Boryszew poinformował później, że powziął od współpracującego doradcy finansowego informację o wyrażeniu przez potencjalnego inwestora wstępnego zainteresowania istotnymi aktywami grupy z sektorów automotive oraz przetwórstwa aluminium. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zamiarze uwzględnienia, w ramach przeglądu opcji strategicznych, scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w tych sektorach oraz o przystąpieniu do wstępnych rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

"Puls Biznesu" podał niedawno że fundusz private equity Advent International jest zainteresowany przejęciem wybranych aktywów Boryszewa i Impexmetalu, pracujących dla sektora motoryzacyjnego i przetwórstwa aluminium. 

Roman Karkosik jest większościowym akcjonariuszem Alchemii, Boryszewa i Impexmetalu. Posiada także m.in. akcje Krezusa.

(ISBnews)