Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia przez Dekpol

ISBNews
18.01.2018 13:44
A A A


Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Dom Maklerski Michael/Ström pozytywnie ocenia obecną sytuację płynnościową i zadłużeniową Dekpolu, choć oczekuje, że najbliższe lata mogą spowodować tymczasowy wzrost zadłużenia, czytamy w raporcie kredytowym, datowanym na 17 stycznia. Analitycy oczekują mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i br.

"Spodziewamy się mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i 2018 r. Spółka informowała, że w kolejnych okresach ma rozpoznać ok. 200 mln zł przychodów z tytułu sprzedaży ok. 600 lokali, co nastąpi głównie w IV kw. 2017 r. Na koniec III 2017 Dekpol miał ukończonych i nieprzekazanych ok. 300-400 lokali o koszcie wytworzenia 113 mln zł, w większości sprzedanych do końca III kw. 2017. Po III kw. 2017 r. spółka podpisała umowę przyrzeczoną na zakup gruntu za 21 mln zł netto. Dodatkowo, Dekpol ma podpisane umowy przedwstępne dotyczące nabycia gruntów za kwotę ok. 27 mln zł" - czytamy w raporcie.

Zadłużenie netto spółki na koniec III kw. 2017 r. wynosiło 120 mln zł, implikując wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych na poziomie 0,76x wobec kowenantu na obligacjach 1,3x. Spółka planuje emisję obligacji serii G do 50 mln zł oraz ma aktywny program emisji obligacji (do 80 mln zł, pozostało 63 mln zł) skierowanych do funduszy Pioneer, czytamy dalej. 

"W najbliższych okresach głównym źródłem generowania przepływów pieniężnych netto powinno być generalne wykonawstwo, bowiem aby utrzymać lub zwiększać sprzedaż w działalności mieszkaniowej, niezbędne będzie uzupełnienie banku ziemi. Z kolei produkcja osprzętu do maszyn budowlanych, to najbardziej perspektywiczny segment spółki, który jednak wymaga nakładów na obecne i potencjalne przyszłe inwestycje" - czytamy również.

"Dekpol jest spółką, której potencjał do generowania przepływów pieniężnych powinien z nawiązką wystarczyć na spłatę wszelkich zobowiązań, natomiast spodziewamy się, że najbliższe lata mogą spowodować tymczasowy wzrost zadłużenia" - podał także DM.

Dekpol prowadzi działalność w trzech głównych segmentach: generalnego wykonawstwa (55% przychodów LTM), realizacji projektów deweloperskich (29%) oraz produkcji konstrukcji stalowych i osprzętu (10%).

DM Michael/Ström przypomniał, że Dekpol opublikował prognozę wyników na 2017 r., która zakłada realizację 560 mln zł przychodów, 54,5 mln zł wyniku EBITDA oraz 33,5 mln zł zysku netto. Po 9 miesiącach ub.r. Dekpol miał 359 mln zł przychodów, 38 mln zł wyniku EBITDA (rentowność 10,5%) oraz 24 mln zł zysku netto (rentowność 6,8%), co implikuje wyniki IV kw. 2017 r. na poziomie 201 mln zł przychodów, 17 mln zł wyniku EBITDA (rentowność 8,3%) oraz 9 mln zysku netto (rentowność 4,5%).

(ISBnews)