Akcjonariusze JSW zgodzili się na nabycie certyfikatów JSW SFIZ za 1,5 mld zł

ISBNews
18.01.2018 16:46
A A A


Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na nabycie przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A od JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (JSW SFIZ) za sumę 1,5 mld zł, poinformowała spółka publikując uchwały podjęte na dzisiejszym NWZA. Akcjonariusze udzielili też zgody na objęcie przez JSW nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na nabycie przez spółkę certyfikatów inwestycyjnych serii A, stanowiących całość emisji tych certyfikatów od emitującego je JSW SFIZ za sumę 1,5 mld zł. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz w statucie. Fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamkniętym, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, emitującym wyłącznie certyfikaty, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu" - czytamy w przyjętej uchwale.

Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu będzie lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe, dodano.

"Fundusz zostanie utworzony na czas określony ? do dnia 30 grudnia 2024 roku, przy czym okres działalności funduszu może zostać przedłużany maksymalnie o 3 lata" - czytamy także.

Akcjonariusze zgodzili się również na objęcie przez JSW 249 00 nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe za kwotę 124,5 mln zł, wynika także z podjętych uchwał. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)