Spełnił się ostatni warunek w umowie Famuru z PFR i Mining Equipment Finance

ISBNews
25.01.2018 11:54
A A A


Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Uprawomocniło się postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zmian umowy spółki zależnej Famuru tj. Mining Equipment Finance, co oznacza, że spełniony został ostatni warunek zawieszający w umowie pomiędzy Famurem, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur.

"Powyższe zdarzenie było jednym z warunków zawieszających kapitałowego zaangażowania się Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w imieniu i na rzecz którego działa Polski Fundusz Rozwoju, oraz emitenta w Mining Equipment Finance" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Famur informuje, iż zostały spełnione wszystkie pozostałe warunki zaangażowania się kapitałowego stron:
- uzyskanie zgody UOKIK na wspólne przedsięwzięcie,
- zawarcie pomiędzy stronami innych wskazanych w umowie stron z 30 listopada 2017 r. porozumień dotyczących realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
- spełnienie innych warunków technicznych, związanych z realizacją umów leasingu lub umów o podobnym charakterze. 

W końcu listopada br. Famur zawarł umowę z funduszem zamkniętym zarządzanym przez PFR, przewidującą inwestycję w spółkę specjalnego przeznaczenia (SPV) - Mining Equipment Finance, będącą w strukturach grupy kapitałowej Famuru. Celem nawiązania współpracy jest udostępnianie kontrahentom przez konsorcjum SPV i Famuru maszyn górniczych na podstawie umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze. 

amur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)