Grupa Azoty ma nową umowę kredytową z EBI na 145 mln euro

ISBNews
25.01.2018 11:49
A A A


Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro, podała spółka. Jednocześnie spółka podpisała także aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania z 28 maja 2015 r. w maksymalnej kwocie 550 mln zł. 

"Zawarcie nowej umowy z EBI to z jednej strony potwierdzenie wysokiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Azoty, z drugiej wyraz zaufania do zarządu i realizowanej strategii. Jako lider polskiego przemysłu chemicznego uzyskujemy w ten sposób dostęp do długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo dogodnych warunkach. To dobra informacja zarówno dla Grupy, jak i polskiej gospodarki, bo pokazuje, że polski champion chemiczny jest postrzegany jako pewny i znaczący podmiot. Umowa ułatwi nam finansowanie inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych, zgodnych ze standardami BAT" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty zawarł z EBI nową umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 145 mln euro, a kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" zawarły z EBI nową umowę gwarancji, na podstawie której spółki zależne, będące gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania emitenta wynikające z umowy z EBI, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty umowy EBI, tj. do wysokości 58 mln euro, podano także.

"Jednocześnie emitent zawarł z EBI aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł z 28 maja 2015 roku, w celu zharmonizowania istotnych warunków I umowy z EBI i II z umowy z EBI" - czytamy także.

Jak wyjaśnia spółka umowa z EBI w kwocie 145 mln euro została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, z ratalnym harmonogramem spłat rozpoczynającym w ciągu 3 lat od daty uruchomienia.

"Umowy z EBI zawierają postanowienia nakładające na emitenta oraz kluczowe spółki zależne ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane lub podlegające harmonizacji z innymi umowami o finansowanie długoterminowe emitenta" - czytamy dalej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)