PKO BP: Wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych spowolni w 2018 r.

ISBNews
25.01.2018 15:09
A A A


Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - Dalszy wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych jest możliwy do osiągnięcia w 2018 rok, ale nie tak dynamiczny, jak w 2017 roku, przewidują analitycy PKO Banku Polskiego w opracowaniu "Agro Nawigator". Bank oszacował, że eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w całym 2017 r. przekroczy 27,5 mld euro. 

"Szacować można, że przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski w całym 2017 r. przekroczy 27,5 mld euro. W 2018 r. możliwy jest dalszy wzrost eksportu żywności z Polski, choć już nie tak dynamiczny m.in. z uwagi na oczekiwane zmniejszenie popytu eksportowego na mięso, a także wyroby mleczarskie" - czytamy w raporcie. 

Z danych Ministerstwa Rozwoju wynika, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie 11 miesięcy 2017 r. wzrosła o 13% r/r do 25,1 mln euro i już przewyższyła wartość sprzedaży zagranicznej żywności w całym 2016 r, podkreślili analitycy. 

Silny popyt na rynkach zewnętrznych sprawił, że aż o 37% wzrosła sprzedaż produktów mleczarskich. Dodatkowo wzrost wartości eksportu napędzały wyższe r/r ceny artykułów mleczarskich, w szczególności masła i serów, czytamy dalej w materiale.

"W dwóch styczniowych sesjach zanotowano wzrosty indeksu produktów mlecznych odpowiednio o 2,1% i 4,9%. Mimo wzrostów indeks GDT utrzymuje się jednak na poziomie niższym niż przed rokiem (por. wykres). Niemniej, ograniczenie dostaw mleka w Nowej Zelandii będzie czynnikiem, który może oddziaływać na wyhamowanie oczekiwanych spadków cen w mleczarstwie w I poł. 2018 r." - prognozuje PKO BP.

"Dobra koniunktura na rynkach rolnych oraz więcej środków na współfinansowanie inwestycji rolniczych przekładają się na ożywienie w sprzedaży maszyn dla rolnictwa" - podkreślono w opracowaniu.

(ISBnews)