PGNiG: URE obniżył stawki w taryfie dystrybucyjnej PSG średnio o 7,37%

ISBNews
26.01.2018 07:50
A A A


Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) w zakresie dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Stawki w nowej taryfie zostały obniżone średnio o 7,37%. PSG jest spółką zależną od PGNiG.

"Uśrednione obniżenie cen i stawek opłat sieciowych stosowanych do rozliczeń z odbiorcami w Taryfie Dystrybucyjnej w stosunku do dotychczasowej taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dla wszystkich grup taryfowych wynosi 7,37%" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, taryfa dystrybucyjna powinna zostać wprowadzona do stosowania w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Wskazany w decyzji termin obowiązywania nowej taryfy upływa z dniem 31 grudnia 2018 roku, podano także.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest narodowym operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. J Jest największą spółką grupy kapitałowej PGNiG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)