Oferta spółki Mirbudu za 53,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

ISBNews
26.01.2018 14:05
A A A


Warszawa, 26.01.2018 (ISBnews) - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na rozbudowę estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu, poinformowała spółka. Wartość oferty brutto wyniosła 53,8 mln zł.

"Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość oferty brutto: 53 804 304,42 zł" - czytamy w komunikacie.

Informacja o powzięciu informacji o wyborze oferty została zakwalifikowana jako informacja poufna, (...) ze względu na znaczną wartość wybranej oferty w stosunku do skali działalności spółki PBDiM Kobylarnia, co może wpłynąć na wynik finansowy i rozwój spółki i grupy, dodano.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)