Czerwińska: Wyniki PKB, sytuacja budżetu to dobre prognostyki dla wzrostu w 2018

ISBNews
30.01.2018 10:37
A A A


Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Wyniki gospodarki w 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego bezpieczeństwo wynikające z uszczelnienia systemu podatkowego stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2018 r., uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

"Dzisiejszy wstępny szacunek wzrostu PKB w 2017 r. jest bardzo pozytywną informacją, choć oczywiście nie jest niespodzianką" - powiedziała Czerwińska, cytowana w komunikacie, komentując dane GUS o PKB za 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś wstępne szacunkowe dane, według których Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4,6% r/r w 2017 r. wobec 2,9% wzrostu w poprzednim roku.

Resort podkreślił w komunikacie, że głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 4,8% najwięcej od blisko 10 lat.

"Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 + oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne" - dodała Czerwińska.

GUS podał, że w 2017 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% wobec wzrostu o 2,2% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8% (w 2016 r. wzrost odpowiednio: 3,4% i 3,9%).

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że wzrost gospodarczy jest tzw. wzrostem inkluzywnym, czyli takim, z którego korzystają wszystkie grupy społeczne.

"Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie rośnie fundusz płac, maleje bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6%. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia" - wyjaśniła Czerwińska.

"Wyniki gospodarki w 2017 r., w tym w IV kw. 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego bezpieczeństwo wynikające z uszczelnienia systemu podatkowego stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2018 r." - podsumowała minister.

Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w ub.r. wyniósł średnio 4,52% (prognozy wahają się od 4,4% do 4,6%).

(ISBnews)