UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 7,9% r/r w 2017 r.

ISBNews
31.01.2018 08:10
A A A


Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych ładunków o 7,9% r/r do 239,9 mln ton w 2017 r., przełamując tendencję spadkową występującą od 2014 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej również odnotowano wzrost - o 8,3% do 54,8 mld tonokilometrów.

"Rok 2017 był wyjątkowy także w przewozach towarowych. Zanotowano wzrost masy przewiezionych towarów o prawie 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewoźnicy realizowali usługi transportowe na potrzeby najważniejszych inwestycji, grup energetycznych, ale również uruchamiali coraz bardziej popularne połączenia intermodalne. Widać wyraźnie, że intermodal odgrywa coraz większe znaczenie w całej gospodarce" - powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Wyniki w przewozach towarowych w 2017 r. wskazują, że przełamana została tendencja spadkowa. Na wyższe wartości danych statystycznych wpływ miały wyniki wszystkich przewoźników, podkreślił Urząd.

W ub.r. minimalnie zwiększyła się średnia odległość przewozów: z 227,8 km w 2016 r. do 228,5 km w 2017 r., podano także.

"W oparciu o szczegółowe dane za trzy kwartały 2017 r. widać, że na wyniki wpłynęły większa ilość przewozów intermodalnych oraz ładunków masowych, takich jak węgiel czy kruszywo. Pomimo że dane za 2017 r. wskazują na lepszą sytuację przewozów towarowych niż w ostatnich latach, koniecznym wydaje się stworzenie odpowiednich warunków do wspólnego, jak najbardziej uzasadnionego ekonomicznie wykorzystania sieci kolei i dróg podczas przewozu ładunków" - wskazał Urząd w materiale.

Według UTK, konieczność zwiększenia roli kolei podkreślana jest od wielu lat. Porównując pracę przewozową w transporcie towarów koleją i w transporcie drogowym można zauważyć, że w ostatnich latach transport drogowy odnotowuje systematyczny wzrost, natomiast transport kolejowy pozostawał właściwie na stałym poziomie i dopiero w ubiegłym roku zanotował wzrost.

"W celu zrównoważenia pozycji obu gałęzi transportu powinny zostać podjęte odpowiednie działania związane z funkcjonowaniem całego systemu. Wśród działań równoważących znaczenie kolei w przewozie towarów znajduje się funkcjonująca dotychczas ulga intermodalna. Przewoźnicy towarowi widzą potencjał tego segmentu wskazując m.in. w prognozach taborowych chęć zakupu lokomotyw wielosystemowych oraz wagonów platform dostosowanych do przewozów intermodalnych. Zdaniem prezesa UTK, ulga intermodalna powinna być zapewniona na wiele lat, a dodatkowo może być rozszerzana tak, by na przykład promować przewoźników posiadających tabor zgodny z TSI i wyposażony w sygnalizację kabinową" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)