Spółka z grupy GetBack ma umowę zakupu wierzytelności wart. 246 mln euro

ISBNews
01.02.2018 16:42
A A A


Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack. 

"Zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienie własności nabytych portfeli nastąpiło po uiszczeniu przez podmiot ustalonej ceny, co nastąpiło po podpisaniu umowy. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących przedmiotowych portfeli wierzytelności" - czytamy w komunikacie. 

W połowie stycznia GetBack informował, że jego podmiot zależny podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2,7 mld zł, podał GetBack. Była to pierwsza transakcja grupy GetBack w tym kraju.

We wrześniu ub. roku GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z grupy kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim. 

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)