Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
01.02.2018 17:59
A A A


PGE Polska Grupa Energetyczna wezwała do sprzedaży 2 383 999 akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja po cenie w wysokości 81,8 zł za każdą akcję, podał pośredniczący Dom Maklerski PKO BP.

Wiceprezes Asseco Poland Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podała spółka. 

Mercator Medical szacuje, że w IV kw. 2017 r. osiągnął ok. 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Zysk operacyjny grupy wyniósł ok. 2,1 mln zł, a zysk EBITDA ok. 4,5 mln zł - wyniki te są wyższe w ujęciu kwartalnym, a zarząd spodziewa się utrzymania korzystnych tendencji i dalszej poprawy rentowności działalności w kolejnych kwartałach, podała spółka. 

Firma Oponiarska Dębica zawarła z Goodyear Dunlop Tires Operations ramowe umowy sprzedaży oraz  odsprzedaży, które zmieniają dotychczasowy model współpracy pomiędzy spółką a Grupą Goodyear. Zmiana powinna mieć pozytywny wpływ na wynik spółki za 2018 r. w wysokości do kilku milionów złotych, szacuje Dębica.

Famur, podpisał list intencyjny z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie w sprawie współpracy przy realizacji dostaw i świadczeniu usług do spółki "Gorno-obogatitelnyj kompleks ?Inaglinskij" z siedzibą w Jakucji za około 19,5 mln euro, podał Famur.

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack. 

PKN Orlen podjął decyzję o rozbudowie pojemności magazynowej na terminalu paliw nr 91 w Szczecinie, poinformowała spółka. Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy terminala, który realizuje Elektrobudowa za 40 mln zł planowane jest w połowie przyszłego roku.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna zarejestrował połączenie Idea Leasing z Getin Leasing, poinformował Idea Bank. Zarejestrowana została również zmiana firmy spółki przejmującej (Idea Leasing) na Idea Getin Leasing, dodano.

Enea wprowadziła nową ofertę pod nazwą Enea Eco, która ma zachęcać do zwiększenia zużycia energii w godzinach 22:00-6:00, podała spółka.

Grupa Kęty spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury, rozbudowuje moce produkcyjne i planuje zatrudnienie ok. 300 osób w tym roku oraz wzrost wynagrodzeń o ok. 5%, poinformował dyrektor finansowy Adam Piela.

Sescom opublikował prospekt emisyjny w związku z przejściem na rynek regulowany GPW z NewConnect. Spółka chce zadebiutować na GPW w 2018 r., bez emisji akcji, choć nie wyklucza emisji w przyszłości, podał Sescom.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) wprowadziła do sprzedaży dla klientów indywidualnych taryfę antysmogową, poinformowała spółka. Wzrost sprzedaży oferty dla przedsiębiorstw "Naturalnie, że energia" w 2017 r. wyniósł 1100% w stosunku do roku 2016, dodano.

Dekpol prognozuje osiągnięcie 710 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za styczeń br. wyniosły 243,3 mln zł i były wyższe o 21,1% r/r, podała spółka. 

Robyg rozpoczął sprzedaż 259 mieszkań w ramach V etapu inwestycji Stacja Nowy Ursus w Warszawie, podała spółka.

Zarząd Agora w ramach działań restrukturyzacyjnych planuje przeprowadzenie zwolnień pracowników w w segmencie Druk w Grupie Agora, Agora S.A i półce Agora Poligrafia w okresie od 21 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r, poinformowała spółka. Agora zapowiedziała, że po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami załogi poinformuje o o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia, która w całości obciąży wynik I kw. br. 

Kredyt Inkaso zanotowało wzrost spłat z wierzytelności o 18% r/r do 173,5 mln zł w 2017 r., podała spółka. Kredyt Inkaso rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł.

Play wybudował 697 nadajników brutto w 2017 roku i planuje wybudować ponad 1000 nadajników w 2018 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen. 

Dazumi podpisało umowę przedwstępną na zakup budynku w Rzeszowie, gdzie jeszcze w tym roku powstanie fabryka produkująca unikalne na skalę światową samoobsługowe terminale do realizacji płatności, zamawiania usług online, a także wysyłek i odbioru paczek, poinformowała spółka. Ostateczna umowa zostanie podpisana do 30 czerwca br. 

Grupa Kęty prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r), podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r.

Selvita ocenia, że realizacja wszystkich założeń czteroletniego planu rozwoju powinna zwiększyć kapitalizację spółki do 2 mld zł w 2021 roku wobec 813 mln zł według stanu na 31 stycznia br. Najważniejszym projektem w tym planie jest samodzielna realizacja faz I i IIa badań klinicznych i komercjalizacja SEL120. Obecnie Selvita nie rozważa akwizycji, chce podpisywać jedną umowę partneringową rocznie, poinformowali przedstawiciele spółki. 

Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia do 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. na dywidendę, podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 6,6% r/r do 650,38 mln zł w 2017 r., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły 467,3 mln zł i były wyższe o 8% r/r.

4Mobility nawiązało współpracę z siecią stacji paliw Circle K Polska, poinformowały spółki. Circle K udostępni specjalnie dedykowane miejsca parkingowe na swoich stacjach w Warszawie, co zwiększy dostępność usługi na terenie miasta. W pierwszym etapie współpracy będzie można wypożyczyć i zostawić auta 4Mobility przy 9 stacjach Circle K.

TXM skupi się w tym roku wszystkim na porządkowaniu biznesu, ale w IV kw. planuje sporządzenie planu strategicznego na kolejny rok, zakładającego również rozwój ilościowy sieci, poinformował ISBnews prezes Marcin Gregorowicz.

Orlen Lietuva - litewska spółka zależna PKN Orlen - uruchomił nowy, szósty zbiornik na terenie terminalu w Butyndze, o pojemności 52 tys. m3, podała spółka.

Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka

Selvita ustaliła cenę maksymalną 2,2 mln akcji serii H, oferowanych we wtórnej ofercie publicznej, na 61 zł za akcję, podała spółka. Harmonogram oferty przewiduje, że budowa księgi popytu (dla inwestorów instytucjonalnych) oraz zapisy w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczną się w piątek, 2 lutego, podano w opublikowanym dziś prospekcie emisyjnym.

Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji publicznej do 75 000 akcji serii B na okaziciela (na podstawie upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie 31 stycznia br.) i zamierza wprowadzić te walory do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 13,9 zł za sztukę.

(ISBnews)