PKP podpisały z Rybnikiem list ws. projektu logistycznego na gruntach kolei

ISBNews
02.02.2018 15:29
A A A


Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Miasto Rybnik i PKP S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy zagospodarowaniu kolejowych gruntów w Rybniku, podało PKP. Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do powstania w mieście terminala multimodalnego lub punktu koncentracji prac przeładunkowych i usług logistycznych.

"Jako Grupa PKP chcemy aktywniej angażować się w działania branży logistycznej. Stąd pomysł na wykorzystanie części gruntów należących do PKP S.A. na cele logistyczne. Jednym z nich jest właśnie teren w Rybniku. Taka inwestycja przyniesie korzyści nie tylko dla PKP S.A., ale również dla miasta. Powstanie terminala multimodalnego pozwoliłoby na utworzenie dodatkowych miejsc pracy oraz wpłynie na poprawę obsługi transportowej regionu z wykorzystaniem kolei" - powiedział członek zarządu PKP Mirosław Antonowicz, cytowany w komunikacie.

Koncepcja zakłada budowę terminala wraz z obiektami infrastruktury magazynowo-logistycznej na gruncie o powierzchni około 20 ha na terenie międzytorza w pobliżu stacji Rybnik Towarowy. Plany zagospodarowania dotyczą gruntów PKP S.A. przy ul. Kadłubka, na których dawniej znajdowała się grupa torów odjazdowych. Obszar ten znajduje się w pobliżu dwóch ważnych węzłów powstających na drodze Racibórz-Pszczyna - węzła Chwałowickiego i węzła Wodzisławskiego, podano również.

Możliwość realizacji inicjatywy w zakresie infrastruktury logistycznej jest jednym z efektów budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Tego typu terminale multimodalne powstają w miejscach dobrze skomunikowanych, zarówno w zakresie transportu szynowego, jak i drogowego, podkreślono.

"Realizacja tego projektu przyczyniłaby się do ożywienia życia gospodarczego nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Firmy zyskałyby nową możliwość obsługi logistycznej, co z pewnością wpłynęłoby na podniesienie ich konkurencyjności. Wdrożenie projektu pozwoliłoby też na nadanie priorytetu transportowi szynowemu, poprzez przeniesienie strumienia ładunków z transportu samochodowego na rzecz transportu kolejowego. W ten sposób ograniczony zostałby najbardziej uciążliwy dla mieszkańców transport kołowy realizowany przez duże i ciężkie samochody, co z kolei będzie miało bardzo istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie kongestii oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach" - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Miasto deklaruje wsparcie przy tworzeniu optymalnego połączenia terminala z jego otoczeniem komunikacyjnym - między innymi przez realizację drogi dojazdowej do terenów przyszłej inwestycji - oraz współpracę na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji. PKP S.A. będzie natomiast udzielać przyszłemu inwestorowi pełnego wsparcia posiadanym know-how.

Podpisany dzisiaj list intencyjny to kolejny krok w kierunku zagospodarowania nieruchomości PKP S.A. dla potrzeb rynku TSL. W styczniu br. spółka podpisała podobne listy z Pocztą Polską, a także z Urzędem Miasta Konina i Wielkopolskim Centrum Logistycznym, przypomniano w materiale.

W skład Grupy PKP wchodzą PKP S.A., czyli spółka matka, oraz 10 spółek świadczących usługi m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Działania spółek grupy nadzoruje i koordynuje PKP S.A. - wyznacza im cele i dba o ich realizację. 

(ISBnews)